Návštěva slovenské školy v Šuranech

V rámci projektu Erasmus+ jsme na konci dubna společně s dalšími třemi brněnskými mateřskými školami navštívili Materskou školu MDŽ 26 v Šuranech na Slovensku.

Den předem se naše děti videohovorem spojily se slovenskými dětmi, aby navázaly prvotní kontakt a vzájemně se ujistily, že se na osobní setkání moc těší.

První den výjezdu jsme se zúčastnili vzdělávacího programu bratislavské ZOO. Vzhledem k tomu, že jsme mateřskou školou s environmentálním zaměřením, bylo pro děti seznámení s prostředím zahrady a zvířaty velmi přínosné. V odpoledních hodinách jsme si s dětmi vytvořili sportovní odpoledne a po večeři realizovali společné herní činnosti s ostatními mateřskými školami. Děti současně poznávaly jinou kulturu a odlišný jazyk, což bylo jedním z cílů mobility.

Následující den byl dnem samotné návštěvy zmíněné mateřské školy. Společně s vedením mateřské školy Slniečko nás přivítal i primátor města Šurany a jeho zástupci. Vzápětí jsme se vydali do osmi tříd a zúčastnili se společných výchovně vzdělávacích aktivit. Děti v jednotlivých třídách nás velmi mile přivítaly. Zástupkyně brněnských škol si se slovenskými kolegyněmi vyměnily zkušenosti týkající se vedení mateřských škol jak na Slovensku, tak i u nás a podepsaly smlouvu o spolupráci.

Zajímavostí je, že mateřské školy na Slovensku mají zcela odlišný systém vedení i financování, a ne všechny mateřské školy mají právní subjektivitu. I na Slovensku jsou školy běžně zapojeny do inkluzního programu.

Další z oblastí projednávaných témat byla například příprava dětí na vstup do základní školy a komplexní spolupráce školy s rodinou dítěte.

Návštěva, která nabídla účast v běžném denním provozu jiné mateřské školy, byla pro všechny zúčastněné velkou inspirací. Každé nové poznatky, které je možné převést do vlastní praxe, jsou vždy přínosné pro obě strany.

Smysl realizovaného projektu se zcela naplnil a predikuje možnosti další spolupráce se zahraničními kolegy.

Partnerství mezi našimi školami umožňuje realizovat projekty mezinárodní spolupráce, a proto bychom chtěli nadále spolupracovat na společných tématech, vyměňovat si zkušenosti, sdílet dobrou praxi a organizovat společné aktivity s dětmi.

Za MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Jana Krytinář Balášová, ředitelka

  • © 2018 All rights reserved.