Režim dne ve škole

06:15 otevření MŠ, scházení ve třídě k tomu určené
07:00 rozchod do tříd, herní a vzdělávací činnosti dle plánu učitelky
8.30-9.00 se zařazením svačiny
10:00 druhá svačinka – ovoce
10:15 odchod na pobyt venku
12:15 návrat z pobytu venku
12:30 oběd
13:00 odpolední odpočinek
12:45 – 13:00 rozcházení dětí po obědě
14:30 odpolední svačinka, individuální práce s dětmi
15:45 spojení tříd ve třídě k tomu určené
16:30 uzavření MŠ

 

Pitný režim v průběhu celého dne!

  • © 2018 All rights reserved.