Spolek 5/3

Činnost sdružení:

  • organizování akcí pro děti,
  • spolupráce rodičů a zaměstnanců školy,
  • spolupráce s institucemi v oblasti školské.

Členové předsednictva:

  • předseda: Miluše Musílková
  • tajemník: Bc. Keberlová Olga,
  • členové: Babišová Markéta, Endlicilerová Michaela, Kuchtová Zdeňka

Stanovy:
Stanovy Občanského sdružení 5/3…

Zápisy:
Zápis ze schůze předsednictva Občanského sdružení 5/3 – 7.4.2011…
Zápis ze schůzí předsednictva Občanského sdružení 5/3 – 2008-2010…
Členské příspěvky:

Členské příspěvky na školní rok 2017/2018
jsou stanoveny na 1200,- Kč/rok.

Platba příspěvků na číslo účtu – 43-2257190267/0100, variabilní symbol Vám oznámí učitelka na třídě. Do poznámky prosím uveďte jméno dítěte

Možné způsoby platby:

  • jednorázově na celý školní rok (1200,-) – nejpozději do 25. 10. 2017
  • v hotovosti po poradě s učitelkou na třídě (pouze v ojedinělých případech).
  • © 2018 All rights reserved.