Spolek 5/3

Činnost spolku:

  • organizování akcí pro děti,
  • spolupráce rodičů a zaměstnanců školy,
  • spolupráce s institucemi v oblasti školské.

Členové předsednictva:

  • předseda: Vondrová Hana
  • tajemník: Bc. Keberlová Olga,
  • členové: Pekárková Martina, Svobodová Zuzana, Říhová Alena

Stanovy:
Stanovy Občanského sdružení 5/3…

Zápisy:
Zápis ze schůze předsednictva Občanského sdružení 5/3 – 9. 8. 2021

Členské příspěvky:

Členské příspěvky na školní rok 2022/2023
jsou stanoveny na 1600,- Kč/rok, pro předškoláky je částka 2000,- Kč/rok

Platba příspěvků na číslo účtu – 43-2257190267/0100, variabilní symbol Vám oznámí učitelka na třídě. Do poznámky můžete uvést jméno dítěte.

Možné způsoby platby:

  • jednorázově na celý školní rok (1600,- Kč/ 2000,- Kč) nebo ve dvou splátkách k 30. 10. 2022 a poté k 31. 1. 2023
  • v hotovosti po poradě s učitelkou na třídě (pouze v ojedinělých případech).
  • © 2018 All rights reserved.