Základní filozofie

Základem štěstí a spokojenosti v životě je sebepoznání, protože jediným zdrojem štěstí je vlastní hlava. Poznat sebe sama, naučit se úctě k sobě samému, umět formulovat své myšlenky a vyjádřit své pocity a znát své tělo a jeho potřeby, to je základ pro vytváření pozitivních vztahů ke svému okolí a k touze poznávat stále širší svět a spolupracovat s lidmi, které budeme na své životní cestě potkávat. K tomuto umění chceme dětem v naší mateřské škole pomoci při respektování jejich vrozených možností a schopností. Pomocnou ruku nabízíme formou klidného, bezpečného a láskyplného prostředí. Dítě je pro nás partnerem, jehož sebevědomí budeme rozvíjet naplňováním jeho potřeb, oceněním výsledků jeho snahy. Budeme mu oporou při přípravě na vstup do základní školy a rádcem při získávání vědomostí, dovedností a návyků.

Chceme obohacovat rodinnou výchovu a úzce s rodinou spolupracovat při rozvíjení poznání dítěte, osvojování hodnot a získávání osobnostních postojů. Celá filosofie školy je postavena na školním vzdělávacím programu a z něho vycházejících třídních programů. Doplňkem je mimo školní nabídka činností – angličtina, plavání, keramika, flétna.

  • © 2018 All rights reserved.