Provoz školy vzhledem ke COVID-19

Hygienická pravidla

Příchod do mateřské školy

Po příchodu do budovy mateřské školy si budou děti a všichni zaměstnanci po dobu 20-30 vteřin mýt ruce, a to za použití teplé vody a mýdla. Druhou možností je použití dezinfekčního gelu.

Rodiče budou využívat dávkovače dezinfekčního roztoku, umístěného bezprostředně u vchodu do mateřské školy a budou se zdržovat v prostorách MŠ po dobu nezbytně nutnou.

Bezpečné osušení rukou – škola zajistí papírové ručníky na jedno použití. Jsou mnohem bezpečnější a riziku šíření bakterií a virů zamezují lépe než sdílené textilní ručníky.

Příznaky onemocnění

Do školy je zakázán vstup všem, kdo mají nějaké známky akutního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota).

Pokud se tyto příznaky objeví u dítěte ve škole, je třeba jej umístit do izolace až do doby převzetí zákonným zástupcem.

Zaměstnanec s příznaky ihned opustí školu, a to s použitím roušky a za dodržování maximální ochrany, aby nákazu nepřenášel na ostatní.

Příznaky onemocnění

Každý den je nutné provádět důkladný úklid všech tříd, chodeb a jiných místností, kde se děti, rodiče i zaměstnanci pohybují. Povrchy a předměty, které používá větší množství lidí, se budou dezinfikovat i několikrát denně.

Nepedagogičtí zaměstnanci byli proškoleni na provozní poradě v posledním prázdninovém týdnu ohledně postupu úklidových prací.

Pro pravidelný úklid a dezinfekci škola zajistí dezinfekční prostředky na povrchy, které jsou určené pro podlahy či jiné plochy.

Dezinfekčními spreje usnadní dezinfekci hůře omyvatelných předmětů


Škola bude na jednotlivá pravidla opakovaně upozorňovat – nutnost mytí či dezinfekce rukou, na správný postup při mytí rukou dětí nebo na nutnost dodržování pravidel, jako je zákaz vstupu do školy s příznaky onemocnění.

  • © 2018 All rights reserved.