ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁN

„ŠKOLNÉ“ SE HRADÍ POUZE BANKOVNÍM PŘEVODEM – FORMA TRVALÉHO BANKOVNÍHO PŘÍKAZU

ČÍSLO ÚČTU: 120438621/0100

ČÁSTKA: 450,- Kč/ měsíčně

VARIABILNÍ SYMBOL: 10100XXX

NA DOBU ŠKOLNÍHO ROKU: září – červen

PŘEVOD Z VAŠEHO ÚČTU: 3. den v konkrétním měsíci.

(3. 9. na září, 3. 10. na říjen – 3. 6. na červen)

(po dobu prázdnin – červenec a srpen – je nutné tento trvalý příkaz přerušit)

  • © 2018 All rights reserved.