Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 46/2019 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a Vyhlášky č. 280/2016 o předškolním vzdělávání §6, odst. 1, 2, 3 ve znění pozdějších předpisů

stanovuji

výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2020/2021

takto:

CELODENNÍ DOCHÁZKA DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KČ 450,-

V Brně dne 19. 6. 2020
Ing. Jana Balášová
ředitelka školy

  • © 2018 All rights reserved.