Opatření k přijímacímu řízení – 2020/2021

Opatření k přijímacímu řízení do MŠ Jihomoravské nám. 5 pro školní rok 2020/2021

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou 4. května a 5. května tohoto roku.

Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Z tohoto důvodu je možné podání přihlášky:

  • datovou schránkou,
  • emailem s elektronickým podpisem,
  • poštou,
  • v krajním případě osobním podáním v naší mateřské škole po telefonické domluvě, aby nedošlo k vyšší koncentraci osob v prostorách školy.

Veškeré podrobné informace, včetně čestných prohlášení o očkování dítěte a trvalému pobytu jsou uveřejněny na webových stránkách školy www.msjihomor5.cz nebo na rozhraní www.zapisdoms.brno.cz.

  • © 2018 All rights reserved.