Akce březen

2.3 “Muzikoterapie“ pouze JM 3, od 9.00 v MŠ
2.3 Solná jeskyně 7. lekce Delfínci na 9.30
2.3 Angličtina MŠ JM 3 14.45 – 15.30 Myšičky
2.3 Keramika Rytmik I.sk. 14.45-15.30 (děti z JM 3), II.sk. 15.40-16.25 ( děti z JM 5)
2.3 ESS 8. lekce I. skupina Delfínci +Klokánci v 16.00
3.3 Solná jeskyně 7. lekce Myšičky na 9.30
3.3 Angličtina MŠ JM 5 14.45 – 15.30 Delfínci
3.3 Technický kroužek JM 5 (žlutá budova) 15.45 – 16.30
4.3 Solná jeskyně 7. lekce smíšená skupina- Krtečci, Klokánci, Delfínci na 9.45
4.3 Malý olympionik MŠ JM 3 – 15.30 – 16.15
4.3 ESS 8. lekce II. skupina Delfínci +Klokánci v 16.00
5.3 ,,Tvoření ve Fantošce“ v 9.00 Delfínci, v 10.30 Myšičky
5.3 Taneční a pohybový kroužek MŠ JM 3 14.40 – 15.25 I. sk. 15.30 – 16.15 II. sk.
5.3 Taneční a pohybový kroužek MŠ JM 5 14.40 – 15.25 I. sk. 15.30 – 16.15 II. sk.
6.3 Návštěva knihovny – Slatina – Kuřátka na 11.00
6.3 Návštěva knihovny – Slatina – Medvídci na 10.00
6.3 ,,Tvoření ve Fantošce“ v 9.00 Klokánci, v 10.30 Krtečci
6.3 Plavání Modřice 1. lekce – odchod z MŠ v 9.00
9.3 Návštěva knihovny Stará Osada na 9.30 – Krtečci
9.3 Solná jeskyně 8. lekce Delfínci na 9.30
9.3 ,,Tvoření ve Fantošce“ v 9.00 Kuřátka, v 10.30 Broučci
9.3 Keramika Rytmik I.sk. 14.45-15.30 (děti z JM 3), II.sk. 15.40-16.25 ( děti z JM 5)
9.3 Angličtina MŠ JM 3 15.45 – 16.30 Myšičky
10.3 Návštěva knihovny – Slatina – Delfínci na 10.00
10.3 Technický kroužek JM 3 (oranžová budova) 15.45 – 16.30
10.3 Solná jeskyně 8. lekce Myšičky na 10.40
10.3 Angličtina MŠ JM 5 15.45 – 16.30 Delfínci
11.3 Solná jeskyně 8. lekce smíšená skupina- Krtečci, Klokánci, Delfínci na 9.45
11.3 Malý olympionik MŠ JM 3 – 15.30 – 16.15
11.3 ESS 9. lekce JM 3 Myšičky + Krtečci I.sk. v 16.00 (v Myšičkách)
12.3 Taneční a pohybový kroužek MŠ JM 5 14.40 – 15.25 I. sk. 15.30 – 16.15 II. sk
12.3 Taneční a pohybový kroužek MŠ JM 3 14.40 – 15.25 I. sk 15.30 – 16.15 II. sk
12.3 ESS 10. lekce (poslední) JM 3 Myšičky II.sk. v 16.00
13.3 ,,Muzikoterapie JM 3 + JM 5 – pouze předškoláci od 8.45 v MŠ
13.3 ,,Tvoření ve Fantošce“ v 9.00 Medvídci
13.3 Plavání Modřice 2. lekce – odchod z MŠ v 9.00
16.3 Solná jeskyně 9. lekce Delfínci na 9.30
16.3 Angličtina MŠ JM 3 14.45 – 15.30 Myšičky
16.3 Keramika Rytmik I.sk. 14.45-15.30 (děti z JM 3), II.sk. 15.40-16.25 ( děti z JM 5)
16.3 ESS 9. lekce I. skupina Delfínci +Klokánci v 16.00
17.3 Návštěva knihovny – Slatina – Broučci na 10.30
17.3 Solná jeskyně 9. lekce Myšičky na 10.40
17.3 Angličtina MŠ JM 5 14.45 – 15.30 Delfínci
17.3 Technický kroužek JM 5 (žlutá budova) 15.45 – 16.30
18.3 Solná jeskyně 9. lekce smíšená skupina- Krtečci, Klokánci, Delfínci na 9.45
18.3 Malý olympionik MŠ JM 3 – 15.30 – 16.15
18.3 ESS 9. lekce II. skupina Delfínci +Klokánci v 16.00
19.3 Taneční a pohybový kroužek MŠ JM 3 14.40 – 15.25 I. sk. 15.30 – 16.15 II. sk.
19.3 Taneční a pohybový kroužek MŠ JM 5 14.40 – 15.25 I. sk.
15.30 – 16.15 II. sk.
20.3 Plavání Modřice 3. lekce – odchod z MŠ v 9.00
20.3 Návštěva knihovny – Slatina – Myšičky na 10.15
23.3 Solná jeskyně 10. lekce Klokánci + Krtečci na 9.30
23.3 Keramika Rytmik I.sk. 14.45-15.30 (děti z JM 3),
II.sk. 15.40-16.25 ( děti z JM 5)

23.3 Angličtina MŠ JM 3 15.45 – 16.30 Myšičky
24.3 ,, Jarní probouzení“ – Hlídka, pouze Myšičky, odchod z MŠ v 7.55
24.3 Technický kroužek JM 3 (oranžová budova) 15.45 – 16.30
24.3 Angličtina MŠ JM 5 15.45 – 16.30 Delfínci
25.3 Solná jeskyně 10. lekce Delfínci 9.45
25.3 ,,DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ 8.00-12.00, 14.30-16.00
25.3 ,,Pojďte s námi za vodou“ – Hlídka, Klokánci+Krtečci na 9.30
25.3 Malý olympionik MŠ JM 3 – 15.30 – 16.15
25.3 ESS 10. lekce (poslední)JM 3 Myšičky + Krtečci I.sk. v 16.00
(v Myšičkách)

26.3 Taneční a pohybový kroužek MŠ JM 5 14.40 – 15.25 I. sk.
15.30 – 16.15 II. sk.
26.3 Taneční a pohybový kroužek MŠ JM 3 14.40 – 15.25 I. sk.
15.30 – 16.15 II. sk.

27.3 Návštěva knihovny – Slatina- Krtečci v 11.00

27.3 Plavání Modřice 4. lekce – odchod z MŠ v 9.00
27.3 Návštěva knihovny – Slatina – Klokánci v 10.00
30.3 ,,Výroba velikonočních zvířátek“ – spolupráce se SŠG v 9.00 v MŠ
Delfínci + Klokánci
30.3 ESS 10. lekce II. skupina Delfínci +Klokánci v 16.00
30.3 Angličtina MŠ JM 3 14.45 – 15.30 Myšičky
30.3 Keramika Rytmik I.sk. 14.45-15.30 (děti z JM 3),
II.sk. 15.40-16.25 ( děti z JM 5)

31.3 Solná jeskyně 10. lekce Myšičky na 10.40
31.3 Angličtina MŠ JM 5 14.45 – 15.30 Delfínci
31.3 Technický kroužek JM 5 (žlutá budova) 15.45 – 16.30
  • © 2018 All rights reserved.