Příjímací řízení pro školní rok 2018/2019

Vydávání přihlášek do mateřské školy probíhá od 1. dubna do 1. května 2019.

Veškeré informace k přijímacímu řízení naleznete na www.zapisdoms.brno.cz

Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte.

Pokud si přihlášku vytisknete sami, nemusíte v této fázi přijímacího řízení mateřskou školu kontaktovat.

Další informace na telefonním čísle 736/766 606.

SBĚR PŘIHLÁŠEK

Probíhá ve dnech 2. a 3. května 2019 od 9.00 hodin do 15.00 hodin v kanceláři ředitelky školy /Jihomoravské náměstí čp. 5 – vchod z rampy/

PŘEDLOŽTE, PROSÍM:
· VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU
· RODNÝ LIST DÍTĚTE
· OBČANSKÝ PRŮKAZ, popř. DOKLAD O VAŠEM BYDLIŠTI /nájemní smlouva/

Veškeré informace k přijímacímu řízení naleznete na www.zapisdoms.brno.

  • © 2018 All rights reserved.