Prázdninový provoz

Mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 5 bude otevřena v omezeném provozu od 16. srpna do 27. srpna 2021

Přihlášky do mateřské školy na prázdninový provoz jsou ke stažení na zde.

Zájemci o přijetí na prázdninový provoz se musí dostavit do MŠ s:

  • vyplněnou přihláškou
  • vyplněným zmocněním k vyzvedávání dítěte
  • kopií žádosti z kmenové MŠ s vyjádřením lékaře

Přihlášky na prázdninový provoz se přijímají v kanceláři školy od 1. do 30. dubna 2021 v době od 9,00 do 12,00 hodin.

  • Úplata za toto období činí Kč 250,- bez ohledu na to, kolik dnů dítě v MŠ stráví.
  • Tuto částku zaplatí zákonný zástupce v hotovosti při podání přihlášky na letní provoz.
  • Při nenastoupení dítěte na prázdninový provoz musí zákonný zástupce dítě písemně odhlásit.

Při nástupu dítěte do MŠ na letní provoz zákonný zástupce předloží doklad o zaplacené stravě v ZŠS Brno, Jihomoravské nám. 2.

Kontakt pro případné dotazy:
Ing. Jana Balášová
ředitelka školy e-mail: msjihomor5@volny.cz
tel: 736/766 606

  • © 2018 All rights reserved.