PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vydávání přihlášek do mateřské školy probíhá od 1. dubna do 30. dubna 2020.

Veškeré informace k přijímacímu řízení naleznete na www.zapisdoms.brno.cz.

Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte.

Pokud si přihlášku vytisknete sami, nemusíte v této fázi přijímacího řízení mateřskou školu kontaktovat.

Další informace na telefonním čísle 736/766 606

ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

SBĚR ŽÁDOSTÍ

ve dnech 4. a 5. května 2020 od 9.00 hodin do 15.00 hodin v kanceláři ředitelky školy /Jihomoravské náměstí čp. 5 – vchod z rampy/

PŘEDLOŽTE, PROSÍM:

• VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU
• RODNÝ LIST DÍTĚTE
• OBČANSKÝ PRŮKAZ, popř. DOKLAD O
TRVALÉM POBYTU DÍTĚTE, pokud se liší od
trvalého pobytu zákonných zástupců.

Veškeré informace k přijímacímu řízení naleznete na www.zapisdoms.brno.cz

  • © 2018 All rights reserved.