Letní provoz v mateřské škole ve školním roce 2019/2020

V souladu s ustanovením § 3 odst. 1 vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, stanovily ředitelky mateřských škol po projednání se zřizovatelem, městskou částí Brno-Slatina, omezení a přerušení provozu mateřských škol v době letních prázdnin.

Provoz mateřských škol:

od 1. 7. 2020 do 15. 7. 2020 – MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5 od 10. 8. 2020 do 21. 8. 2020 – MŠ Brno, Jihomoravské nám. 4 od 24. 8. 2020 do 28. 8. 2020 – MŠ Brno, Přemyslovo nám. 1

Po vzájemné dohodě se zřizovatelem budeme přijímat i děti z
Mateřské školy Jihomoravské nám. 4 a Mateřské školy Přemyslovo nám. 1.

Zákonní zástupci odevzdají řádně vyplněnou „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ v kanceláři mateřské školy v termínu

3. 3. 2020 – 30. 4. 2020 od 9:00 h do 15:00 h.

K žádosti přiloží kopii evidenčního listu s vyjádřením lékaře, kterou vydá zákonným zástupcům učitelka ze třídy, kterou dítě navštěvuje.

Úplata za předškolní vzdělávání v době letního provozu činí 250,- Kč bez ohledu na počet přihlášených dnů letního provozu v mateřské škole. Tuto částku zaplatí zákonný zástupce v hotovosti při podání žádosti v kanceláři školy.

V případě nenastoupení dítěte na prázdninový provoz musí zákonný zástupce dítě písemně odhlásit, aby neblokoval místo dalším zájemcům.

Přihlášky na prázdninový provoz můžete stáhnout zde.

V den nástupu dítěte do mateřské školy na prázdninový provoz předloží rodič doklad o zaplacené stravě v Zařízení školního stravování, Jihomoravské náměstí 2.
  • © 2018 All rights reserved.