ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÉ SE HRADÍ POUZE BANKOVNÍM PŘEVODEM – FORMOU TRVALÉHO PŘÍKAZU

NA ČÁSTKU: 500.-Kč / měsíčně

NA DOBU ŠKOLNÍHO ROKU : září – červen
( po dobu prázdnin – červenec a srpen – je nutné tento trvalý příkaz přerušit )

PŘEVOD Z VAŠEHO ÚČTU: max. 3. den v měsíci!!!
(3.9., 3.10., 3.11.,3.12 – 3.6 )

ČÍSLO ÚČTU : 120438621 / 0100
přidělený VARIABILNÍ SYMBOL : 10100XXX


Krylová
603 541 444

  • © 2018 All rights reserved.