Aktivity školy ČILI „Co děláme…“

Mateřská škola nabízí:

 • Výuku angličtiny
 • Kroužky:
  1. keramiky
  2. cvičení na míčích
  3. atletiky – „Sportík“
  4. taneční a pohybový
 • Návštěva solné jeskyně, sauny, předplavecký výcvik
 • „Edukativně-stimulační skupiny“ pro děti v posledním ročníku mateřské školy. Tyto hodiny připravují děti na vstup do základní školy.
 • Logopedickou poradnu

Mateřská škola spolupracuje se:

Spolkem 5/3

Mezi základní aktivity sdružení patří organizování akcí pro děti, spolupráce rodičů a zaměstnanců školy.

Každý kalendářní rok jsou spolkem darovány nové vzdělávací učební pomůcky pro všechny děti naší mateřské školy.

Mateřská škola je zapojena v projektech:

 • Projekt: „Šablona JM5“
 • Projekt: „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání v městě Brně“
 • © 2018 All rights reserved.