Kontakty

Název orgánu:

Mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 5, příspěvková organizace
Škola je členem Asociace českých daltonských škol a Klubu Komenský o.s.

Kontaktní adresa:

Jihomoravské náměstí 5

627 00 BRNO

Telefony:

545 217 331 – ředitelna
545 219 827 – třída Broučků
545 219 826 – třída Delfínů a Klokánků
545 219 827 – třída Kuřátek
515 536 393 – třída Medvídků, Myšiček a Krtečků
545 217 328 – ekonomka
736 766 606 – mobil

E-mail:

msjihomor5@volny.cz

Zřizovací listinou č.1/1993 ze dne 8.11.93 vydanou ÚMČ Brno Slatina se dnem 1.1.94 zřizuje MŠ Jihomoravské nám.5, Brno jako příspěvková organizace.

IČO: 49465571

Ředitelka MŠ: Ing. Jana Balášová jmenována dne 21. 11. 2012 Radou města Brna usnesením R6/086 č.j. MMB/402984/2012 s účinností od 1. 12. 2012.

Jmenovací dekret
Výpis správního řízení
Zřizovací listina