Spolek 5/3

Spolek 5/3

Činnost sdružení:

• organizování akcí pro děti,
• spolupráce rodičů a zaměstnanců školy,
• spolupráce s institucemi v oblasti školské.

Členové předsednictva:

• předseda: Miluše Musílková
• tajemník: Bc. Keberlová Olga,
• členové: Babišová Markéta, Endlicilerová Michaela, Kuchtová Zdeňka

Stanovy:

Stanovy Občanského sdružení 5/3…

Zápisy:

Zápis ze schůze předsednictva Občanského sdružení 5/3 – 7.4.2011…
Zápis ze schůzí předsednictva Občanského sdružení 5/3 – 2008-2010…
Členské příspěvky:

Členské příspěvky na školní rok 2017/2018
jsou stanoveny na 1200,- Kč/rok.

Platba příspěvků na číslo účtu – 43-2257190267/0100, variabilní symbol Vám oznámí učitelka na třídě. Do poznámky prosím uveďte jméno dítěte

Možné způsoby platby:
• jednorázově na celý školní rok (1200,-) – nejpozději do 25. 10. 2017
• v hotovosti po poradě s učitelkou na třídě (pouze v ojedinělých případech).