Upozornění pro rodiče dětí ze Základní a mateřské školy

Upozornění pro rodiče dětí ze
Základní a mateřské školy, Jihomoravské nám. 2 a

Základní a mateřské školy, Přemyslovo nám. 1:

 

Prázdninový provoz bude zajištěn v době

od 2. července do 13. července 2018.

 Termín pro přijetí dětí na dobu letních prázdnin do naší mateřské školy je 11– 15. června 2018.

S sebou nutno přinést:

  • vlastní žádost o přijetí k výchově a vzdělávání /vzor zde/
  • kopii evidenční listu z vaší MŠ
  • kopii zmocnění

 

Platba za výchovu a vzdělávání je Kč 250,-.

Školné se hradí na celou dobu provozu a

při nepřítomnosti se nevrací.

  • © 2018 All rights reserved.