Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně


Projekt č.      02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Informace pro rodiče k povinnému předškolního vzdělávání od 1. 9. 2017

 • Dítě má právo na zajištění místa ve spádové mateřské škole (MŠ) podle místa trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce dítěte nezvolí jinou MŠ nebo jinou formu vzdělávání.
 • Povinné předškolní vzdělávání probíhá v pracovních dnech. Rozsah stanovuje prováděcí předpis MŠ.
 • Povinnost docházet do MŠ není stanovena pro období školních prázdnin na základních a středních školách, děti však mají právo vzdělávat se i v tomto období.
 • Podmínky uvolňování a omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání stanoví školní řád MŠ.
 • Ředitel MŠ je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.
 • Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy ředitele MŠ.
 • Zákonný zástupce dítěte může v odůvodněných případech zvolit jinou formu povinného předškolního vzdělávání:
 • Individuální vzdělávání dítěte bez pravidelné denní docházky do MŠ.
 • Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a školského zákona.
 • Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.
 • Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání. Výdaje individuálního vzdělávání hradí zákonný zástupce s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek.
 • Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
 • V průběhu školního roku lze zahájit individuální vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání doručeno řediteli MŠ.
 • Ředitel MŠ zákonnému zástupci doporučí oblasti, v nichž se má dítě individuálně vzdělávat.
 • MŠ ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech, případně doporučí další postup při vzdělávání. Způsob a termíny ověření stanoví školní řád MŠ.
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítě u ověření. Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítě u ověření ani v náhradním termínu, ředitel MŠ ukončí individuální vzdělávání ve správním řízení. Po ukončení individuálního vzdělávání z výše uvedeného důvodu nelze již dítě opětovně individuálně vzdělávat. Odvolání proti rozhodnutí ředitele MŠ nemá odkladný účinek.
 • Zákonný zástupce dítěte spáchá přestupek (pokuta 5 000 Kč), pokud:
 • Nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce.
 • Nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.
 • Zanedbá péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte.

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 178/2016 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a vyhlášky č. 280/302 o předškolním vzdělávání §6, odst. 1, 2, 3 a,b ve znění pozdějších předpisů

stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2017/2018

takto:


CELODENNÍ DOCHÁZKA DÍTĚTE
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KČ 500,-

 

V Brně dne 30. 6. 2016
Ing. Jana Balášová

ředitelka školy

Výsledky olympiády 2017

Výsledky sportovní olympiády předškolních dětí
13. 5. 2015 Brno – Slatina

Skok z místa – DÍVKY

Jméno dítěte Délka v cm Mateřská škola
1. pok 2. pok
Izabela Hrubošová 100 96 Úvoz
Mariana Ballon Mierna 105 91 Úvoz
Anna Czajkowska 121 125 Úvoz
Valkovičová Lucie 127 127 Trnkova
Macenauerová Karolína 117 116 Trnkova
Špičková Martina 78 92 Trnkova
Slámová Zuzana 103 102 Nejedlého
Jurošová Linda 105 110 Nejedlého
Kubová Nikol 110 120 Nejedlého
Eva Krátká 59 64 V Aleji
Diana Chamzina 142 147 Rozmarýnová
Karolína Strouhalová 126 126 Rozmarýnová
Anna Malinová 68 73 Rozmarýnová
Nikola Minaříková 88 95 Neklež
Lilien Dvořáčková 106 95 Neklež
Nikola Hořká 107 110 Neklež
Bára Mišunová 100 100 V Újezdech
Nela Vlková 110 103 V Újezdech
Vanesa Laba 116 125 Zengrova
Markéta Schnirchová 98 105 Zengrova
Elianna Tkadlčíková 71 86 Zengrova
Bolečková Michaela 114 94 Holásecká
Pavelková Marie 112 115 Holásecká
Klára Žižková 85 107 Náměstí SNP
Barbora Střelcová 108 104 Náměstí SNP
Kristýna Karásková 94 107 Náměstí SNP
Jobová Adéla 98 92 JM 5
Svítilová Luciana 104 95 JM 5
Juřinová Aneta 124 114 JM 5
Jarošová Gabriela 121 120 JM 3
Havránková Linda 107 107 JM 3
Krčková Michaela 127 119 JM 3
Nikola Buchtová 107 108 Hudcova
Liliana Kratochvílová 88 89 Hudcova
Veronika Krčmářová 78 80 Hudcova
Čubová Magdalena 125 122 Švermova
Šenkýřová Sára 122 107 Švermova
Růžičková Eliška 38 70 V Aleji

Skok z místa – CHLAPCI

Jméno dítěte Délka v cm Mateřská škola
1. pok 2. pok
David Do Son Thanh 125 95 JM 3
Dusík Čeněk 114 114 JM 3
Fišer Matyáš 107 121 Trnkova
Kučera 107 99 Trnkova
Valkovič 102 115 Trnkova
Běhal Daniel 123 129 Nejedlého
Nejezchleb Šimon 127 113 Nejedlého
Daňhel Dominik 108 126 Nejedlého
Petr Mlýnek 108 120 V Aleji
Matyáš Zákravský 118 107 Rozmarýnová
Jelínek Ríša 118 124 Rozmarýnová
Martin Kalina 98 78 Rozmarýnová
Dominik Nečas 81 95 Neklež
Adam Macháček 117 117 Neklež
Vojtěch Báňa 118 108 Neklež
Pravoslav Verner 117 100 V Újezdech
Štěpán Bradstetter 123 108 V Újezdech
Matěj Krmíček 118 119 Zengrova
Martin Liška 115 110 Zengrova
Adam Vaněrek 114 115 Zengrova
Pavel Svoboda 123 124 Úvoz
Lukáš Kozdera 121 125 Úvoz
Daniel Kühn 121 121 Úvoz
Radim Tyll 125 116 Náměstí SNP
Jakub Střelec 107 128 Náměstí SNP
Adam Peška 123 130 Náměstí SNP
Kavalíř Tomáš 110 124 JM 5
Kočař Jaromír 124 125 JM 5
Šijanský Antonín 126 134 JM 5
Prchal Šimon 137 140 Holásecká
Knoflíček Michal 139 126 Holásecká
Marek Halas 160 150 Hudcova
Filip Mulíček 152 135 Hudcova
Jan Jagelský 125 125 Hudcova
Horák Denis 122 131 Švermova
Zerzáň Samuel 80 100 Švermova
Votava David 114 114 Švermova

Běh z vysokého startu – DÍVKY

Jméno dítěte Čas v s Mateřská škola
1. pok 2. pok
Hrdová Josefína 5,28 5,28 JM 3
Pejtová Adriana 4,79 4,90 JM 3
Janoušková Lucie 6,70 6,01 JM 3
Miečová  Klára 5,81 5,28 Trnkova
Hudcová Nikol 4,55 5,19 Trnkova
Blatná Klára 5,90 4,61 Trnkova
Miklišová Barbora 4,92 5,55 Nejedlého
Majerová Tereza 6,18 4,86 Nejedlého
Rolincová Pavlína 5,61 5,45 Nejedlého
Michaela Vojtová 4,15 4,74 V Aleji
Sofie Stašková 4,13 3,93 Rozmarýnová
Mína Horáková 4,91 4,91 Rozmarýnová
Mia Frídlová 5,20 5,35 Rozmarýnová
Viktorka Veselá 4,28 4,36 Neklež
Aneta Lunerová 4,23 4,68 Neklež
Veronika Zemanová 4,23 4,68 Neklež
Adéla Šenková 4,38 4,61 Hudcova
Sandra Hanáková 5,13 5,01 Hudcova
Karolína Hubáčková 4,40 4,46 Hudcova
Anna Literová 4,49 5,26 Úvoz
Adéla Plachá 5,79 6,00 Úvoz
Karolína Semmczuková 5,12 5,44 Úvoz
Denisa Finstrlová 5,25 5,48 Náměstí SNP
Kateřina Plíšková 5,85 4,96 Náměstí SNP
Sofie Novotná 4,95 5,37 Náměstí SNP
Dinh Vu Hoang Yen Wanesa 4,83 4,62 JM 5
Běhunčíková Karolína 5,12 4,98 JM 5
Hájková Lada 4,77 4,9 JM 5
Lucie Brabcová 5,43 4,47 V Újezdech
Anna Drápelová 4,60 4,02 V Újezdech
Plachá Michaela 5,29 4,68 Holásecká
Vrbková Kateřina 5,24 5,27 Holásecká
Schnirchová Barbora 6,04 4,84 Holásecká
Beranová Veronika 4,08 3,76 Švermova

Běh z vysokého startu – CHLAPCI

Jméno dítěte Délka v s Mateřská škola
1. pok 2. pok
Marek Skřivan 4,75 4,65 Hudcova
Tomáš Musil 4,25 4,14 Hudcova
Tobias Fuchs 4,78 5,08 Hudcova
Klímek Dominik 4,08 4,41 Trnkova
Pelikán Marek 4,94 4,63 Trnkova
Šťavík Vojtěch 4,28 4,05 Trnkova
Pražan Vít 4,57 4,57 Nejedlého
Ušel Robin 5,29 5,12 Nejedlého
Richard Říčka 4,78 4,82 V Aleji
Jonáš Oberajtr 4,12 4,32 Rozmarýnová
Radek Šilar 4,79 5,06 Rozmarýnová
Přikryl Martin 5,53 5,61 Rozmarýnová
Martin Tahal 4,27 4,70 Neklež
Nikolas Skřipský 5,02 4,78 Neklež
Ilčík Eda 4,76 4,74 Neklež
Ondřej Zejda 3,92 4,13 V Újezdech
Adam Rychlý 5,12 4,85 V Újezdech
Šimon Jelínek 4,56 4,28 Zengrova
Prokop Kulíšek 4,90 4,88 Zengrova
Adrian Raab 4,23 4,3 Zengrova
Tobiáš Štolfa 5,10 5,04 Úvoz
Karel Fritscher 4,67 4,48 Úvoz
Prokop Chovančík 4,68 4,89 Náměstí SNP
Miroslav Ptáček 5,19 4,3 Náměstí SNP
Filip Matras 4,58 4,72 Náměstí SNP
Póč Daniel 5,02 4,98 JM 5
Smejkal Marek 5,01 4,12 JM 5
Minh QuangTran 4,54 4,74 JM 5
Cimmer František 4,72 4,77 JM 3
Dominik Jaroščák 5,22 4,12 JM 3
Poledníček Matěj 5,27 4,62 JM 3
Kroupa Ondřej 4,55 3,95 Holásecká
Kalaš Dominik 4,33 4,15 Holásecká
Baloun Vojta 4,71 4,35 Švermova
Bílý Daniel 4,78 4,29 Švermova
Pantůček Šimon 5,46 5,16 Švermova

Hod tenisovým míčkem – DÍVKY

Jméno dítěte Délka v m Mateřská škola
1. pok 2. pok
Tereza Darolíková 6,00 7,90 V Aleji
Mackerle Stella 1,55 6,55 Trnkova
Korytarová Sára 8,90 Nejedlého
Moricová Sabina 7,75 9,40 Nejedlého
Laura Kubová 8,51 5,50 Zengrova
Maria Venghaus 8,15 5,30 Neklež
Tereza Špatná 8,42 9,45 Neklež
Sára Zezulová 6,45 4,50 Neklež
Aneta Köstnerová 6,35 3,90 Náměstí SNP
Adéla Dvořáčková 6,35 7,70 Náměstí SNP
Sofie Špičková 6,75 7,35 Náměstí SNP
Karolína Korhonová 6,60 7,25 Hudcova
Barbora Adamová 7,30 4,90 Hudcova
Lucie Vychodilová 7,40 6,00 Hudcova
Sofie Thea Mannová 5,55 8,90 Úvoz
Dominika Cupalová 9,25 5,50 Úvoz
Michaela Botková 7,35 7,80 Úvoz
Tereza Kučerová 3,30 2,90 V Újezdech
Charitonová Alexandra 8,80 9,05 Švermova
Magdalena Sýkorová 5,65 4,20 Švermova
Trávničková Lucie 7,85 7,30 JM 5
Bantová Elen 7,95 6,58 JM 5
Hakenová Nikola 5,85 7,40 JM 5
Vrzalová Marie 9,15 11,20 JM 3
Glozarová Vanesa 9,10 5,90 JM 3

Hod tenisovým míčkem – CHLAPCI

Jméno dítěte Délka v m Mateřská škola
1. pok 2. pok
Horňák Daniel 16,55 11,85 JM5
Loučka David 7,20 7,98 JM5
Šnajdr Vojta 9,55 11,20 JM5
Krpec Matyáš 7,90 3,60 Trnkova
Šachl Vojtěch 6,90 6,10 Trnkova
Pelikán Marek 10,80 10,45 Trnkova
Radim Pospíšil 11,30 5,10 Neklež
Filip Zelníček 8,85 8,20 Neklež
Martin Studzinski 8,80 7,70 Neklež
Dan Provazník 10,20 10,07 Rozmarýnová
Jáchym Jurda 8,47 8,95 Rozmarýnová
Mario Mauleon 5,40 5,97 Rozmarýnová
Matěj Němeček 9,30 9,85 Náměstí SNP
Vojtěch Brouček 7,00 6,30 Náměstí SNP
Matěj Zíma 9,60 9,83 Náměstí SNP
Tomáš Fried 3,90 6,10 Zengrova
Jan Komárek 7,90 7,40 Zengrova
Mikuláš Truksa 11,25 7,60 Zengrova
Pavel Vybíhal 13,80 14,55 Hudcova
Sebastián Blaška 16,20 17,00 Hudcova
Nikolas Kříž 13,20 12,50 Hudcova
Dominik Štolfa 7,70 10,20 Úvoz
David Rafaj 23,95 24,00 Úvoz
Viktor Lysák 2,90 8,63 Úvoz
Pavel Csank 9,15 8,20 V Újezdech
Kryštov Šutera 4,00 4,55 V Újezdech
Střelec Lukáš 7,80 4,65 JM 3
Hammer Adam 9,35 9,60 JM 3
Dvořák Jakub 8,05 6,50 JM 3
Slívko Ondřej 17,82 16,87 Holásecká
Cahlík Marek 12,06 13,20 Holásecká
Eckhardt Matyas 10,09 8,30 Holásecká
Doležel Martin 11,40 8,40 Švermova
Bejček Zdeněk 8,00 12,55 Švermova
Mitáš Vojta 13,70 12,05 Švermova

Kosmák Petr

11,00 13,35 Nejedlého