Hraj si a uč se s námi!

Nejšťastnější je svět, ve kterém vyrůstají šťastné děti.

Více o nás

Nejnovější příspěvky

Školní vzdělávací program a školní řád

Více informací

Provoz školy vzhledem ke COVID-19

Hygienická pravidla Příchod do mateřské školy Po příchodu do budovy mateřské školy si budou děti a všichni zaměstnanci po dobu 20-30 vteřin mýt ruce, a to za použití teplé vody a mýdla. Druhou možností je použití dezinfekčního gelu. Rodiče budou využívat dávkovače dezinfekčního roztoku, umístěného bezprostředně u vchodu do mateřské ...
Více informací

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁN

„ŠKOLNÉ“ SE HRADÍ POUZE BANKOVNÍM PŘEVODEM – FORMA TRVALÉHO BANKOVNÍHO PŘÍKAZU ČÍSLO ÚČTU: 120438621/0100 ČÁSTKA: 450,- Kč/ měsíčně VARIABILNÍ SYMBOL: 10100XXX NA DOBU ŠKOLNÍHO ROKU: září – červen PŘEVOD Z VAŠEHO ÚČTU: 3. den v konkrétním měsíci. (3. 9. na září, 3. 10. na říjen – 3. 6. na červen) ...
Více informací

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 46/2019 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a Vyhlášky č. 280/2016 o předškolním vzdělávání §6, odst. 1, 2, 3 ve znění pozdějších předpisů
Více informací

Nejnovější aktuality

2.11.,,Muzikoterapie“ pouze JM 5, od 8.45
3.11.,,Muzikoterapie“ pouze JM 3, od 8.45
3.11.Technický kroužek JM 3 15.45 - 16.30
5.11.Taneční a pohybový kroužek MŠ JM 3 14.45 - 15.30 I. sk. 15.35 – 16.20 II. sk.
5.11.Malý olympionik MŠ JM 5 15.35 – 16.20
9.11.Keramika JM 3 14.45-15.30
10.11.Angličtina MŠ JM 5 15.45 – 16.30 Delfínci + Klokánci
12.11.Taneční a pohybový kroužek MŠ JM 5 14.45 - 15.30
16.11.Keramika JM 3 14.45-15.30
19.11.Taneční a pohybový kroužek MŠ JM 3 14.45 - 15.30 I. sk. 15.35 – 16.20 II. sk.
19.11.Malý olympionik MŠ JM 5 15.35 – 16.20
23.11.Keramika JM 3 14.45-15.30
24.11.Angličtina MŠ JM 5 15.45 – 16.30 Delfínci + Klokánci
26.11.Taneční a pohybový kroužek MŠ JM 5 14.45 - 15.30
30.11.Keramika JM 3 14.45-15.30
2.11.Keramika JM 3 14.45-15.30
3.11.Angličtina MŠ JM 5 14.45 – 15.30 Delfínci + Klokánci
3.11.Technický kroužek JM 5 15.45 - 16.30
5.11.Taneční a pohybový kroužek MŠ JM 5 14.45 - 15.30
9.11.,,Toulavá kytara“ v MŠ JM 5 v 9.00, MŠ JM 3 v 10.30
9.11.Angličtina MŠ JM 3 15.45 – 16.30 Myšičky
12.11.Taneční a pohybový kroužek MŠ JM 3 14.45 - 15.30 I. sk. 15.35 – 16.20 II. sk.
12.11.Malý olympionik MŠ JM 5 15.35 – 16.20
16.11.Angličtina MŠ JM 3 15.45 – 16.30 Myšičky
19.11.Taneční a pohybový kroužek MŠ JM 5 14.45 - 15.30
23.11.,,Divadlo Šumafuk“ v MŠ JM 3 od 8.45, MŠ JM 5 od 10.15
23.11.Angličtina MŠ JM 3 15.45 – 16.30 Myšičky
26.11.Taneční a pohybový kroužek MŠ JM 3 14.45 - 15.30 I. sk. 15.35 – 16.20 II. sk.
26.11.Malý olympionik MŠ JM 5 15.35 – 16.20
30.11.Angličtina MŠ JM 3 15.45 – 16.30 Myšičky

Projekt MMB EU 2020

Naše Mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 5 je v tomto školním roce zapojena do projektu statutárního města Brna: „Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně“, registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630. Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání.

Projekt MMB MAP II

Naše Mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 5 je v tomto školním roce zapojena do projektu statutárního města Brna: „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II“ (MAP Brno II), registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817. Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání.

Projekt MMB OP VVV

Naše Mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 5 je v tomto školním roce zapojena do projektu statutárního města Brna „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“ CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244. Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání.

Projekt EU OP VVV

číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017647

Od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2022 naše mateřská škola realizuje projekt, jehož cílem je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Fotogalerie

  • © 2018 All rights reserved.