Upozornění na změnu data!

27.6. SCHŮZKA S NOVÝMI RODIČI 16.30 SÁL STARÉ RADNICE PŘEMYSLOVO NÁM. 
Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Upozornění na změnu data!

Upozornění pro rodiče!!!

!!!UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE !!!

Připomínám přerušení trvalých příkazů k platbám školného na prázdninové měsíce!!

V měsíci červenci a srpnu se neplatí školné trvalým příkazem z bankovních účtů!!!!

—————————————————

Školné na prázdniny se platí v hotovosti !!!

12.6. a 13.6. 2017    8,00 – 16.00 hod.

částka 250.-Kč

v kanceláři účetní

/žlutá budova-vchod z rampy/

—————————————————-

Trvalý příkaz na platby školného

od září 2017  musí být nastaven tak, aby částka

odcházela 3.den v měsíci z vašeho účtu !!!

 PŘEDŠKOLÁCI ŠKOLNÉ NEPLATÍ !!

 

 

Rubriky: Aktuality, Nástěnka | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Upozornění pro rodiče!!!

Rozloučení s předškoláky

Rubriky: Aktuality, Nástěnka | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozloučení s předškoláky

Kalendář akcí červen

 Datum Akce
1.6.  6. lekce plavání – odchod z MŠ v 9.10
1.6. SPORTÍK (oranžová budova) 15.00 – 15.45
5.6. Návštěva Hasiči – Líšeň na 9.00 Krtečci+Klokánci, na 10.30 Myšičky´info na nástěnce ve třídě
5.6. KERAMIKA I. skupina   14.45-15.45 (děti z MŠ JM 3)
5.6. Angličtina MŠ JM 3 15.45 – 16.30   Myšičky  
6.6. KERAMIKA II. skupina   14.45-15.45 (děti z MŠ JM 3)
6.6. Angličtina MŠ JM 5 15.45 – 16.30  Delfínci   
7.6. VÝLET,, DINOPARK VYŠKOV“ sraz v MŠ v 7.30, info na plakátě
8.6. 7. lekce plavání – odchod z MŠ v 9.10
8.6. SPORTÍK (žlutá budova) 15.00 – 15.45
8.6. KERAMIKA IV. skupina  14.45 – 15.45 (děti z MŠ JM 5) 
12.6. Angličtina MŠ JM 3 14.45 – 15.30  Myšičky
13.6. Angličtina MŠ JM 5 14.45 – 15.30  Delfínci 
14.6. Návštěva Hasiči – Líšeň na 9.00 Kuřátka, na 10.30 Delfínci info na nástěnce ve třídě
14.6. POSLEDNÍ MÍČE (žlutá budova )  15.00-15.45
14.6. POSLEDNÍ TANEČKY (oranžová budova)  15.45 – 16.30
15.6. 8. lekce plavání – odchod z MŠ v 9.10
15.6. ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY+SPANÍ VE ŠKOLCE podrobné info na plakátě ve třídě
15.6. POSLEDNÍ SPORTÍK (oranžová budova) 15.00 15.45
19.6. POSLEDNÍ KERAMIKA I. skupina   14.45-15.45 (děti z MŠ JM 3)
19.6. POSLEDNÍ Angličtina MŠ JM 3 15.45 – 16.30   Myšičky  
20.6. POSLEDNÍ KERAMIKA II. skupina   14.45-15.45 (děti z MŠ JM 3)
20.6. POSLEDNÍ Angličtina MŠ JM 5 15.45 – 16.30  Delfínci 
21.6. POSLEDNÍ KERAMIKA III. skupina  14.45 – 15.45
21.6. POSLEDNÍ TANEČKY (žlutá budova)  15.00 – 15.45 v Kuřátkách
22.6. POSLEDNÍ 9. lekce plavání – odchod z MŠ v 9.10
22.6. POSLEDNÍ SPORTÍK (žlutá budova) 15.00 – 15.45
22.6. POSLEDNÍ KERAMIKA IV. skupina  14.45 – 15.45 (děti z MŠ JM 5) 
OD 1. 7. – 18. 8. 2017 MŠ UZAVŘENA –  LETNÍ PRÁZDNINY OD 21. 8. – 1. 9. 2017 PRÁZDNINOVÝ PROVOZ – POUZE PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI
27.6. SCHŮZKA S NOVÝMI RODIČI 16.30 SÁL STARÉ RADNICE PŘEMYSLOVO NÁM. 
Rubriky: Aktuality, Kalendář akcí, Nástěnka | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kalendář akcí červen

Jídelníček na měsíc červen

Zde si můžete stáhnout jídelníček na měsíc červen 🙂

alergeny

Rubriky: Aktuality, Nástěnka | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jídelníček na měsíc červen

Upozornění pro rodiče dětí ze Základní a mateřské školy, Jihomoravské nám. 2 a Základní a mateřské školy, Přemyslovo nám. 1:

Prázdninový provoz bude zajištěn v době od 21. srpna do 1. září 2017.

 Termín pro přijetí dětí na dobu letních prázdnin do naší mateřské školy je 12-16. června 2017

 S sebou nutno přinést:

 • vlastní žádost o přijetí k výchově a vzdělávání /vzor na zde/
 • kopii evidenční listu z vaší MŠ
 • kopii zmocnění

 

Platba za výchovu a vzdělávání je Kč 250,-.

Školné se hradí na celou dobu provozu a při nepřítomnosti se nevrací.

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Upozornění pro rodiče dětí ze Základní a mateřské školy, Jihomoravské nám. 2 a Základní a mateřské školy, Přemyslovo nám. 1:

Letní prázdniny

Upozornění pro rodiče dětí z Mateřské školy Brno,  Jihomoravské náměstí 5/3:


Vyzvědněte si, prosím, přihlášky pro přijetí dětí v době letních prázdnin do Základní a mateřské školy, Jihomoravské nám. 2 ve vaší třídě – máme je k dispozici.

Prázdninový provoz v Mateřské škole, Jihomoravské nám. 4 bude probíhat ve dnech  3. – 14. července tohoto roku

Rubriky: Aktuality, Nástěnka | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Letní prázdniny

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně


Projekt č.      02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Informace pro rodiče k povinnému předškolního vzdělávání od 1. 9. 2017

 • Dítě má právo na zajištění místa ve spádové mateřské škole (MŠ) podle místa trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce dítěte nezvolí jinou MŠ nebo jinou formu vzdělávání.
 • Povinné předškolní vzdělávání probíhá v pracovních dnech. Rozsah stanovuje prováděcí předpis MŠ.
 • Povinnost docházet do MŠ není stanovena pro období školních prázdnin na základních a středních školách, děti však mají právo vzdělávat se i v tomto období.
 • Podmínky uvolňování a omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání stanoví školní řád MŠ.
 • Ředitel MŠ je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.
 • Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy ředitele MŠ.
 • Zákonný zástupce dítěte může v odůvodněných případech zvolit jinou formu povinného předškolního vzdělávání:
 • Individuální vzdělávání dítěte bez pravidelné denní docházky do MŠ.
 • Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a školského zákona.
 • Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.
 • Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání. Výdaje individuálního vzdělávání hradí zákonný zástupce s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek.
 • Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
 • V průběhu školního roku lze zahájit individuální vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání doručeno řediteli MŠ.
 • Ředitel MŠ zákonnému zástupci doporučí oblasti, v nichž se má dítě individuálně vzdělávat.
 • MŠ ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech, případně doporučí další postup při vzdělávání. Způsob a termíny ověření stanoví školní řád MŠ.
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítě u ověření. Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítě u ověření ani v náhradním termínu, ředitel MŠ ukončí individuální vzdělávání ve správním řízení. Po ukončení individuálního vzdělávání z výše uvedeného důvodu nelze již dítě opětovně individuálně vzdělávat. Odvolání proti rozhodnutí ředitele MŠ nemá odkladný účinek.
 • Zákonný zástupce dítěte spáchá přestupek (pokuta 5 000 Kč), pokud:
 • Nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce.
 • Nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.
 • Zanedbá péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte.
Rubriky: Aktuality, Nástěnka | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Nové fotografie na rajčeti

Vážení rodiče,

na serveru rajče.cz (odkaz zde) jsou nahrány nové fotogarfie. Váš Admin

Rubriky: Aktuality, Nástěnka | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nové fotografie na rajčeti

Přihlášky na rok 2016/2017

Vydávání přihlášek pro následující školní rok 2017/2018 proběhne od 18. dubna do 14. května 2017 v elektronickém systému na webové této adrese.

Sběr přihlášek následuje dne 15. a 16. května tohoto roku v ředitelně školy v době od 10,00 do 12,00 a od 13,00 do 16,00 hodin.

Po celou výše uvedenou dobu mohou rodiče monitorovat přijímací řízení jejich dětí na výše uvedené internetové adrese.

Rubriky: Aktuality, Nástěnka | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přihlášky na rok 2016/2017