Nejnovější příspěvky

Zahradní slavnost 2021

Ve čtvrtek 9. 9. 2021 jsme v dopoledních hodinách slavnostně otevřeli naši zrekonstruovanou školní zahradu. Zahradní slavnosti se zúčastnili děti a pedagogický sbor z obou budov MŠ i zástupci z radnice. Pro děti bylo nachystáno 6 stanovišť s tematickými pohybovými úkoly. Za jejich splnění dostali děti drobnou odměnu. Fotogalerie zde.
Více informací

Zápisy do mateřských škol

Nástup dítěte do mateřské nebo základní školy je důležitým životním zlomem v životě dítěte i rodiče Během našeho života jsou události, na které vzpomínáme celý život, nástup dětí do mateřských nebo základních škol bezpochyby patří k nim. Většina z nás si patrně nepamatuje na okamžik, když nastoupila do mateřské školy, ...
Více informací

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vydávání přihlášek do mateřské školy probíhá od 1. do 30. dubna 2021. Veškeré informace k přijímacímu řízení naleznete na www.zapisdoms.brno.cz Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte. Pokud si přihlášku vytisknete sami, nemusíte v této fázi přijímacího řízení mateřskou školu kontaktovat. Další informace na telefonním čísle ...
Více informací

Prázdninový provoz

Mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 5 bude otevřena v omezeném provozu od 16. srpna do 27. srpna 2021 Přihlášky do mateřské školy na prázdninový provoz jsou ke stažení na zde. Zájemci o přijetí na prázdninový provoz se musí dostavit do MŠ s: vyplněnou přihláškou vyplněným zmocněním k vyzvedávání dítěte kopií ...
Více informací

Nejnovější aktuality

29.9.Angličtina MŠ JM 5 14.45 – 15.30 Delfínci
27.9.Angličtina MŠ JM 3 15.40 – 16.25 Myšičky
4.10.,,Obora Holedná“ – pouze Delfínci, odchod z MŠ v 8.15
4.10.Angličtina MŠ JM 3 15.40 – 16.25 Myšičky
7.10.Taneční a pohybový kroužek MŠ JM 3 15.00 - 15.45
11.10.ESS 1. lekce Delfínci v 16.00
12.10.Technický kroužek JM 3 (oranžová budova) 15.40 - 16.25
13.10.ESS 1. lekce Myšičky v 16.00
14.10.Angličtina MŠ JM 5 14.45 – 15.30 Delfínci
14.10.Taneční a pohybový kroužek MŠ JM 5 14.45 - 15.30
18.10.FOTOGRAFOVÁNÍ PHOTODIENST V MŠ JM 3 V 8.00
18.10.Angličtina MŠ JM 3 15.40 – 16.25 Myšičky
20.10.,,DÝŇOVÉ TVOŘENÍ“ V 16.00 MŠ JM5 i MŠ JM 3
21.10.,,Podzimní barvičky skřítka Javorníčka“ Hlídka pouze Klokánci na 9.00
25.10.FOTOGRAFOVÁNÍ PHOTODIENST V MŠ JM 5 V 8.00
25.10.Angličtina MŠ JM 3 15.40 – 16.25 Myšičky
27. – 29.10.PODZIMNÍ PRÁZDNINY – PROVOZ OMEZEN KROUŽKY SE V DOBĚ PRÁZDNIN NEKONAJÍ
4.10.Výlet na Stránskou skálu – Myšičky odchod z MŠ v 9.00
6.10.Angličtina MŠ JM 5 15.40 – 16.25 Delfínci
11.10.Angličtina MŠ JM 3 15.40 – 16.25 Myšičky
12.10.,,UKÁZKOVÁ HODINA“ V 16.00 – Delfínci, Klokánci, Myšičky
12.10.Lužánky- program ,,Deštenka“ odchod z MŠ v 8,15 pouze Delfínci
13.10.Angličtina MŠ JM 5 14.45 – 15.30 Delfínci
14.10.Divadlo Šikulka – pohádky na téma zdraví v 9.00 JM 3, v 10.30 JM 5
14.10.Sportík MŠ JM 5 15.40 – 16.25
18.10.Výlet na Stránskou skálu – Delfínci odchod z MŠ v 9.00
19.10.Technický kroužek JM 5 (žlutá budova) 15.40- 16.25
20.10.Angličtina MŠ JM 5 15.40 – 16.25 Delfínci
21.10.Taneční a pohybový kroužek MŠ JM 3 15.00 - 15.45
25.10.ESS 2. lekce Delfínci v 16.00
26.10.Technický kroužek JM 3 (oranžová budova) 15.40 - 16.25

Projekt MMB EU 2020

Naše Mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 5 je v tomto školním roce zapojena do projektu statutárního města Brna: „Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně“, registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630. Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání.

Projekt MMB MAP II

Naše Mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 5 je v tomto školním roce zapojena do projektu statutárního města Brna: „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II“ (MAP Brno II), registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817. Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání.

Projekt MMB OP VVV

Naše Mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 5 je v tomto školním roce zapojena do projektu statutárního města Brna „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“ CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244. Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání.

Projekt EU OP VVV

číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017647

Od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2022 naše mateřská škola realizuje projekt, jehož cílem je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Fotogalerie

  • © 2018 All rights reserved.