Hraj si a uč se s námi!

Nejšťastnější je svět, ve kterém vyrůstají šťastné děti.

Více o nás

POZOR!

Na základě Vyhlášky č. 14/2005 Sb., Vyhláška o předškolním vzdělávání, § 3 odst. 2; přerušuji provoz Mateřské školy Brno, Jihomoravské nám. 5, p. o.; po projednání se zřizovatelem a to od 17. března 2020 do odvolání.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy si prosím vyzvedněte od úterý 17. 3. 2020 do pátku 20. 3. 2020 v době od 9 – 12 hodin v kanceláři ředitelky školy.

Závažné důvody znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Děkuji za pochopení.

Ing. Jana Balášová

ředitelka školy

Nejnovější příspěvky

Opatření k přijímacímu řízení – 2020/2021

Opatření k přijímacímu řízení do MŠ Jihomoravské nám. 5 pro školní rok 2020/2021 Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou 4. května a 5. května tohoto roku. Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Z tohoto důvodu je možné podání přihlášky: datovou ...
Více informací

Pozor

Nařízení o přijetí krizového opatření – zde.
Více informací

POZOR!

Na základě doporučení OŠMT jsme nuceni zrušit veškeré akce pořádané naší mateřskou školou, na kterých dochází ke shromažďování více osob. Z tohoto důvodu rušíme Dny otevřených dveří 25. března a 8. dubna a akci „Čteme dětem“. Rovněž opakovaně apelujeme na rodiče, aby přiváděli do mateřské školy pouze zcela zdravé děti. ...
Více informací

DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU

Školy a školská zařízení mají v případě výskytu podezření na šíření koronaviru povinnost řídit se, stejně jako jiné osoby, předpisy a pokyny vydávané na ochranu veřejného zdraví Ministerstvem zdravotnictví či krajskými hygienickými stanicemi. Tyto pokyny mají tedy přednost i před pravidly upravenými školským zákonem. Omezení provozu školy nebo školského zařízení ...
Více informací

Projekt MMB MAP II

Naše Mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 5 je v tomto školním roce zapojena do projektu statutárního města Brna: „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II“ (MAP Brno II), registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817. Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání.

Projekt MMB OP VVV

Naše Mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 5 je v tomto školním roce zapojena do projektu statutárního města Brna „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“ CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244. Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání.

Projekt EU OP VVV

číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010662

Od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2020 naše mateřská škola realizuje projekt, jehož cílem je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Fotogalerie

  • © 2018 All rights reserved.