Nové fotografie na rajčeti

Vážení rodiče,

na serveru rajče.cz (odkaz zde) jsou nahrány nové fotogarfie. Váš Admin

Rubriky: 2017, Aktuality, Nástěnka | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nové fotografie na rajčeti

Kalendář akcí listopad

Datum Akce
1.11. FOTOGRAFOVÁNÍ ,,ADVENTNÍ ČAS“ MŠ JM 3 V8.00
1.11. MÍČE (JM3+JM5)  15.00 – 16.00
1.11. ESS 1. lekce II. skupina Myšičky v 16.00
2.11. Plavání 8. lekce – odchod z MŠ v 9.10
2.11. Angličtina MŠ JM 5 15.45 – 16.30  Delfínci 
2.11. SPORTÍK (žlutá budova) 15.00 – 15.45
6.11. Návštěva knihovny Delfínci v 10.00
6.11. KERAMIKA I.skupina – 14.45 – 15.45 (děti z MŠ JM 3)
6.11. Angličtina MŠ JM 3 15.45 – 16.30  Myšičky
6.11. ESS 3. lekce I. skupina Delfínci +Klokánci v 16.00
7.11. KERAMIKA II.skupina – 14.45 – 15.45 (děti z MŠ JM 3)
7.11. Technický kroužek (oranžová budova) 15.45 – 16.45
8.11. KERAMIKA – 14.45 – 15.45 (děti z MŠ JM 5)
8.11. ESS 3. lekce II. skupina Delfínci +Klokánci v 16.00
8.11. ESS 2. lekce I. skupina Myšičky v 16.00
9.11. Plavání 9. lekce – odchod z MŠ v 9.10
9.11. SPORTÍK (oranžová budova) 15.45 – 16.30     
9.11. Angličtina MŠ JM 5 15.45 – 16.30  Delfínci 
13.11. FOTOGRAFOVÁNÍ ,,ADVENTNÍ ČAS“ MŠ JM 5 V8.00
13.11. Angličtina MŠ JM 3 14.45 – 15.30  Myšičky   
13.11. TANEČKY (žlutá budova)  15.45 – 16.30  Kuřátka
14.11. Technický kroužek (žlutá budova) 15.45 – 16.45
14.11. TANEČKY (oranžová budova)  15.45 – 16.30 Medvídci
15.11. MÍČE (JM3+JM5)  15.00 – 16.00
15.11. ESS 2. lekce II. skupina Myšičky v 16.00
16.11. Plavání 10. lekce – odchod z MŠ v 9.10 poslední lekce
16.11. SPORTÍK (žlutá budova) 15.00 – 15.45
16.11. Angličtina MŠ JM 5 15.45 – 16.30  Delfínci 
20.11. KERAMIKA I.skupina – 14.45 – 15.45 (děti z MŠ JM 3)
20.11. Angličtina MŠ JM 3 15.45 – 16.30  Myšičky
20.11. ESS 4. lekce II. skupina Delfínci +Klokánci v 16.00
21.11. Technický kroužek (oranžová budova) 15.45 – 16.45
21.11. KERAMIKA II.skupina – 14.45 – 15.45 (děti z MŠ JM 3)
22.11. ESS 3. lekce I. skupina Myšičky v 16.00
22.11.  ESS 4. lekce II. skupina Delfínci +Klokánci v 16.00
22.11. KERAMIKA – 14.45 – 15.45 (děti z MŠ JM 5)
23.11. SPORTÍK (oranžová budova) 15.45 – 16.30     
23.11. Angličtina MŠ JM 5 15.45 – 16.30  Delfínci 
27.11 Jezírko Soběšice ,,Dřevěný svět“ v 9.00 Delfínci+Klokánci – podrobné informace na nástěnkách ve třídě
27.11. Angličtina MŠ JM 3 14.45 – 15.30  Myšičky
27.11. TANEČKY (žlutá budova)  15.45 – 16.30  Kuřátka
28.11. TANEČKY (oranžová budova)  15.45 – 16.30 Medvídci
28.11. Technický kroužek (žlutá budova) 15.45 – 16.45
29.11. ,,Vánoční koncert dětským srdíčkům“ v 9.00 JM 5, v 10.00 JM 3
29.11. MÍČE (JM3+JM5)  15.00 – 16.00
29.11. ESS 3. lekce II. skupina Myšičky v 16.00
29.11. VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ S RODIČI V 16.00, podrobné informace na plakánu v MŠ
30.11. Angličtina MŠ JM 5 15.45 – 16.30  Delfínci 
30.11. SPORTÍK (žlutá budova) 15.00 – 15.45
Rubriky: Aktuality, Kalendář akcí, Nástěnka | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kalendář akcí listopad

Jídelníček na měsíc listopad

Zde si můžete stáhnout jídelníček na měsíc listopad 🙂

Rubriky: Aktuality, Nástěnka | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jídelníček na měsíc listopad

Jablíčková kuchařka 2017

Jablíčkovou kuchařku 2017 si můžete stáhnout zde.

Rubriky: Aktuality, Nástěnka | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jablíčková kuchařka 2017

EU a personální podpora

Poster ke stažení zde.


Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem EU a personální podpora

Způsob omlouvání dětí

V PDF formátu si tento soubor můžete stáhnout zde

Rubriky: Aktuality, Nástěnka | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Způsob omlouvání dětí

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně


Projekt č.      02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Informace pro rodiče k povinnému předškolního vzdělávání od 1. 9. 2017

 • Dítě má právo na zajištění místa ve spádové mateřské škole (MŠ) podle místa trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce dítěte nezvolí jinou MŠ nebo jinou formu vzdělávání.
 • Povinné předškolní vzdělávání probíhá v pracovních dnech. Rozsah stanovuje prováděcí předpis MŠ.
 • Povinnost docházet do MŠ není stanovena pro období školních prázdnin na základních a středních školách, děti však mají právo vzdělávat se i v tomto období.
 • Podmínky uvolňování a omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání stanoví školní řád MŠ.
 • Ředitel MŠ je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.
 • Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy ředitele MŠ.
 • Zákonný zástupce dítěte může v odůvodněných případech zvolit jinou formu povinného předškolního vzdělávání:
 • Individuální vzdělávání dítěte bez pravidelné denní docházky do MŠ.
 • Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a školského zákona.
 • Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.
 • Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání. Výdaje individuálního vzdělávání hradí zákonný zástupce s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek.
 • Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
 • V průběhu školního roku lze zahájit individuální vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání doručeno řediteli MŠ.
 • Ředitel MŠ zákonnému zástupci doporučí oblasti, v nichž se má dítě individuálně vzdělávat.
 • MŠ ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech, případně doporučí další postup při vzdělávání. Způsob a termíny ověření stanoví školní řád MŠ.
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítě u ověření. Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítě u ověření ani v náhradním termínu, ředitel MŠ ukončí individuální vzdělávání ve správním řízení. Po ukončení individuálního vzdělávání z výše uvedeného důvodu nelze již dítě opětovně individuálně vzdělávat. Odvolání proti rozhodnutí ředitele MŠ nemá odkladný účinek.
 • Zákonný zástupce dítěte spáchá přestupek (pokuta 5 000 Kč), pokud:
 • Nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce.
 • Nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.
 • Zanedbá péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte.
Rubriky: Aktuality, Nástěnka | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 178/2016 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a vyhlášky č. 280/302 o předškolním vzdělávání §6, odst. 1, 2, 3 a,b ve znění pozdějších předpisů

stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2017/2018

takto:


CELODENNÍ DOCHÁZKA DÍTĚTE
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KČ 500,-

 

V Brně dne 30. 6. 2016
Ing. Jana Balášová

ředitelka školy

Rubriky: Aktuality, Nástěnka | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ

Výsledky olympiády 2017

Výsledky sportovní olympiády předškolních dětí
13. 5. 2015 Brno – Slatina

Skok z místa – DÍVKY

Jméno dítěte Délka v cm Mateřská škola
1. pok 2. pok
Izabela Hrubošová 100 96 Úvoz
Mariana Ballon Mierna 105 91 Úvoz
Anna Czajkowska 121 125 Úvoz
Valkovičová Lucie 127 127 Trnkova
Macenauerová Karolína 117 116 Trnkova
Špičková Martina 78 92 Trnkova
Slámová Zuzana 103 102 Nejedlého
Jurošová Linda 105 110 Nejedlého
Kubová Nikol 110 120 Nejedlého
Eva Krátká 59 64 V Aleji
Diana Chamzina 142 147 Rozmarýnová
Karolína Strouhalová 126 126 Rozmarýnová
Anna Malinová 68 73 Rozmarýnová
Nikola Minaříková 88 95 Neklež
Lilien Dvořáčková 106 95 Neklež
Nikola Hořká 107 110 Neklež
Bára Mišunová 100 100 V Újezdech
Nela Vlková 110 103 V Újezdech
Vanesa Laba 116 125 Zengrova
Markéta Schnirchová 98 105 Zengrova
Elianna Tkadlčíková 71 86 Zengrova
Bolečková Michaela 114 94 Holásecká
Pavelková Marie 112 115 Holásecká
Klára Žižková 85 107 Náměstí SNP
Barbora Střelcová 108 104 Náměstí SNP
Kristýna Karásková 94 107 Náměstí SNP
Jobová Adéla 98 92 JM 5
Svítilová Luciana 104 95 JM 5
Juřinová Aneta 124 114 JM 5
Jarošová Gabriela 121 120 JM 3
Havránková Linda 107 107 JM 3
Krčková Michaela 127 119 JM 3
Nikola Buchtová 107 108 Hudcova
Liliana Kratochvílová 88 89 Hudcova
Veronika Krčmářová 78 80 Hudcova
Čubová Magdalena 125 122 Švermova
Šenkýřová Sára 122 107 Švermova
Růžičková Eliška 38 70 V Aleji

Skok z místa – CHLAPCI

Jméno dítěte Délka v cm Mateřská škola
1. pok 2. pok
David Do Son Thanh 125 95 JM 3
Dusík Čeněk 114 114 JM 3
Fišer Matyáš 107 121 Trnkova
Kučera 107 99 Trnkova
Valkovič 102 115 Trnkova
Běhal Daniel 123 129 Nejedlého
Nejezchleb Šimon 127 113 Nejedlého
Daňhel Dominik 108 126 Nejedlého
Petr Mlýnek 108 120 V Aleji
Matyáš Zákravský 118 107 Rozmarýnová
Jelínek Ríša 118 124 Rozmarýnová
Martin Kalina 98 78 Rozmarýnová
Dominik Nečas 81 95 Neklež
Adam Macháček 117 117 Neklež
Vojtěch Báňa 118 108 Neklež
Pravoslav Verner 117 100 V Újezdech
Štěpán Bradstetter 123 108 V Újezdech
Matěj Krmíček 118 119 Zengrova
Martin Liška 115 110 Zengrova
Adam Vaněrek 114 115 Zengrova
Pavel Svoboda 123 124 Úvoz
Lukáš Kozdera 121 125 Úvoz
Daniel Kühn 121 121 Úvoz
Radim Tyll 125 116 Náměstí SNP
Jakub Střelec 107 128 Náměstí SNP
Adam Peška 123 130 Náměstí SNP
Kavalíř Tomáš 110 124 JM 5
Kočař Jaromír 124 125 JM 5
Šijanský Antonín 126 134 JM 5
Prchal Šimon 137 140 Holásecká
Knoflíček Michal 139 126 Holásecká
Marek Halas 160 150 Hudcova
Filip Mulíček 152 135 Hudcova
Jan Jagelský 125 125 Hudcova
Horák Denis 122 131 Švermova
Zerzáň Samuel 80 100 Švermova
Votava David 114 114 Švermova

Běh z vysokého startu – DÍVKY

Jméno dítěte Čas v s Mateřská škola
1. pok 2. pok
Hrdová Josefína 5,28 5,28 JM 3
Pejtová Adriana 4,79 4,90 JM 3
Janoušková Lucie 6,70 6,01 JM 3
Miečová  Klára 5,81 5,28 Trnkova
Hudcová Nikol 4,55 5,19 Trnkova
Blatná Klára 5,90 4,61 Trnkova
Miklišová Barbora 4,92 5,55 Nejedlého
Majerová Tereza 6,18 4,86 Nejedlého
Rolincová Pavlína 5,61 5,45 Nejedlého
Michaela Vojtová 4,15 4,74 V Aleji
Sofie Stašková 4,13 3,93 Rozmarýnová
Mína Horáková 4,91 4,91 Rozmarýnová
Mia Frídlová 5,20 5,35 Rozmarýnová
Viktorka Veselá 4,28 4,36 Neklež
Aneta Lunerová 4,23 4,68 Neklež
Veronika Zemanová 4,23 4,68 Neklež
Adéla Šenková 4,38 4,61 Hudcova
Sandra Hanáková 5,13 5,01 Hudcova
Karolína Hubáčková 4,40 4,46 Hudcova
Anna Literová 4,49 5,26 Úvoz
Adéla Plachá 5,79 6,00 Úvoz
Karolína Semmczuková 5,12 5,44 Úvoz
Denisa Finstrlová 5,25 5,48 Náměstí SNP
Kateřina Plíšková 5,85 4,96 Náměstí SNP
Sofie Novotná 4,95 5,37 Náměstí SNP
Dinh Vu Hoang Yen Wanesa 4,83 4,62 JM 5
Běhunčíková Karolína 5,12 4,98 JM 5
Hájková Lada 4,77 4,9 JM 5
Lucie Brabcová 5,43 4,47 V Újezdech
Anna Drápelová 4,60 4,02 V Újezdech
Plachá Michaela 5,29 4,68 Holásecká
Vrbková Kateřina 5,24 5,27 Holásecká
Schnirchová Barbora 6,04 4,84 Holásecká
Beranová Veronika 4,08 3,76 Švermova

Běh z vysokého startu – CHLAPCI

Jméno dítěte Délka v s Mateřská škola
1. pok 2. pok
Marek Skřivan 4,75 4,65 Hudcova
Tomáš Musil 4,25 4,14 Hudcova
Tobias Fuchs 4,78 5,08 Hudcova
Klímek Dominik 4,08 4,41 Trnkova
Pelikán Marek 4,94 4,63 Trnkova
Šťavík Vojtěch 4,28 4,05 Trnkova
Pražan Vít 4,57 4,57 Nejedlého
Ušel Robin 5,29 5,12 Nejedlého
Richard Říčka 4,78 4,82 V Aleji
Jonáš Oberajtr 4,12 4,32 Rozmarýnová
Radek Šilar 4,79 5,06 Rozmarýnová
Přikryl Martin 5,53 5,61 Rozmarýnová
Martin Tahal 4,27 4,70 Neklež
Nikolas Skřipský 5,02 4,78 Neklež
Ilčík Eda 4,76 4,74 Neklež
Ondřej Zejda 3,92 4,13 V Újezdech
Adam Rychlý 5,12 4,85 V Újezdech
Šimon Jelínek 4,56 4,28 Zengrova
Prokop Kulíšek 4,90 4,88 Zengrova
Adrian Raab 4,23 4,3 Zengrova
Tobiáš Štolfa 5,10 5,04 Úvoz
Karel Fritscher 4,67 4,48 Úvoz
Prokop Chovančík 4,68 4,89 Náměstí SNP
Miroslav Ptáček 5,19 4,3 Náměstí SNP
Filip Matras 4,58 4,72 Náměstí SNP
Póč Daniel 5,02 4,98 JM 5
Smejkal Marek 5,01 4,12 JM 5
Minh QuangTran 4,54 4,74 JM 5
Cimmer František 4,72 4,77 JM 3
Dominik Jaroščák 5,22 4,12 JM 3
Poledníček Matěj 5,27 4,62 JM 3
Kroupa Ondřej 4,55 3,95 Holásecká
Kalaš Dominik 4,33 4,15 Holásecká
Baloun Vojta 4,71 4,35 Švermova
Bílý Daniel 4,78 4,29 Švermova
Pantůček Šimon 5,46 5,16 Švermova

Hod tenisovým míčkem – DÍVKY

Jméno dítěte Délka v m Mateřská škola
1. pok 2. pok
Tereza Darolíková 6,00 7,90 V Aleji
Mackerle Stella 1,55 6,55 Trnkova
Korytarová Sára 8,90 Nejedlého
Moricová Sabina 7,75 9,40 Nejedlého
Laura Kubová 8,51 5,50 Zengrova
Maria Venghaus 8,15 5,30 Neklež
Tereza Špatná 8,42 9,45 Neklež
Sára Zezulová 6,45 4,50 Neklež
Aneta Köstnerová 6,35 3,90 Náměstí SNP
Adéla Dvořáčková 6,35 7,70 Náměstí SNP
Sofie Špičková 6,75 7,35 Náměstí SNP
Karolína Korhonová 6,60 7,25 Hudcova
Barbora Adamová 7,30 4,90 Hudcova
Lucie Vychodilová 7,40 6,00 Hudcova
Sofie Thea Mannová 5,55 8,90 Úvoz
Dominika Cupalová 9,25 5,50 Úvoz
Michaela Botková 7,35 7,80 Úvoz
Tereza Kučerová 3,30 2,90 V Újezdech
Charitonová Alexandra 8,80 9,05 Švermova
Magdalena Sýkorová 5,65 4,20 Švermova
Trávničková Lucie 7,85 7,30 JM 5
Bantová Elen 7,95 6,58 JM 5
Hakenová Nikola 5,85 7,40 JM 5
Vrzalová Marie 9,15 11,20 JM 3
Glozarová Vanesa 9,10 5,90 JM 3

Hod tenisovým míčkem – CHLAPCI

Jméno dítěte Délka v m Mateřská škola
1. pok 2. pok
Horňák Daniel 16,55 11,85 JM5
Loučka David 7,20 7,98 JM5
Šnajdr Vojta 9,55 11,20 JM5
Krpec Matyáš 7,90 3,60 Trnkova
Šachl Vojtěch 6,90 6,10 Trnkova
Pelikán Marek 10,80 10,45 Trnkova
Radim Pospíšil 11,30 5,10 Neklež
Filip Zelníček 8,85 8,20 Neklež
Martin Studzinski 8,80 7,70 Neklež
Dan Provazník 10,20 10,07 Rozmarýnová
Jáchym Jurda 8,47 8,95 Rozmarýnová
Mario Mauleon 5,40 5,97 Rozmarýnová
Matěj Němeček 9,30 9,85 Náměstí SNP
Vojtěch Brouček 7,00 6,30 Náměstí SNP
Matěj Zíma 9,60 9,83 Náměstí SNP
Tomáš Fried 3,90 6,10 Zengrova
Jan Komárek 7,90 7,40 Zengrova
Mikuláš Truksa 11,25 7,60 Zengrova
Pavel Vybíhal 13,80 14,55 Hudcova
Sebastián Blaška 16,20 17,00 Hudcova
Nikolas Kříž 13,20 12,50 Hudcova
Dominik Štolfa 7,70 10,20 Úvoz
David Rafaj 23,95 24,00 Úvoz
Viktor Lysák 2,90 8,63 Úvoz
Pavel Csank 9,15 8,20 V Újezdech
Kryštov Šutera 4,00 4,55 V Újezdech
Střelec Lukáš 7,80 4,65 JM 3
Hammer Adam 9,35 9,60 JM 3
Dvořák Jakub 8,05 6,50 JM 3
Slívko Ondřej 17,82 16,87 Holásecká
Cahlík Marek 12,06 13,20 Holásecká
Eckhardt Matyas 10,09 8,30 Holásecká
Doležel Martin 11,40 8,40 Švermova
Bejček Zdeněk 8,00 12,55 Švermova
Mitáš Vojta 13,70 12,05 Švermova

Kosmák Petr

11,00 13,35 Nejedlého

 

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výsledky olympiády 2017

Rozdělení tříd 2017/2018

Třída:                   KUŘÁTKA

Třídní učitelé:      Barbara Kvačková, Ing. Jana Balášová

                                    Marika Sladká – asistent pedagoga

                   

Příjmení a jméno dítěte
Bočková Eliška
Brunclíková Eliška Jana
Bugner Lukáš
Džundová Katarína
Florianová Elen
Franková Emily
Hynk Vojtěch
Kalus Tobiáš
Kubíčková Julie
Lapčíková Lillien
Laušová Tereza
Lolek Jáchym
Loub Matyáš
Medina Ester
Nevídal Filip
Nos Aleš
Svoboda Sebastian
Šabatová Julie
Šoltysová Adéla
Šupková Alžběta
Švejda Adam
Treu Matyáš
Vašek Adam
Žďárská Nikol

Třída:                   BROUČCI

Třídní učitelé:      Renata Juránková, Michaela Rychlíková

                                   Hana Báňová – asistent pedagoga

                             

 

Příjmení a jméno dítěte

 

Adamcová Anna
Babych Uliana
Bezděková Sára
Blažková Barbora
Brzobohatý Michal
Dinh Vu Hoang My
Faltýnková Jana
Joura Jakub
Jiříkovská Lilien
Kočí Tomáš
Kopecký Daniel
Kuchta Jakub
Mašín Matyáš
Medina Andrea
Nguyen Petr
Pejtová Ivana
Pekárková Andrea
Sekanina Daniel
Šeneklová Andrea
Šufliarská Natália
Trávníčková Tereza
Třísková Ema
Urbánek Jaromír
Vítek Filip
Voldřichová Monika
Zavřelová Julie

Třída:                   KLOKÁNCI

Třídní učitelé:      Zdena Raitmajerová, Veronika Plevová

                                   Zdeňka Valová – asistent pedagoga

 

Příjmení a jméno dítěte
Árvay Timothy
Árvayová Amélie
Brynyak Emilia
Cibulák Dominik
Cupáková Barbora
Černá Aneta
Dinh Cong Dat David
Gajdová Alena
Hemalová Ema
Heneš Tobiáš
Hutr Josef
Chladil Šimon
Kolenchis Artemij
Kosmáková Pavlína
Krejčí Tadeáš
Kroupová Viktorie
Matúšová Karolína
Minarovičová Ema
Moltašová Laura
Novotný David
Novotný Jan
Pavloušek Dominik
Poláčková Ester
Skývová Zoe IVP
Těšlíková Dora
Thien An Phung
Tran Linh Dan Linda
Veselá Valerie

Třída:                   DELFÍNCI

Třídní učitelé:      Musílková Miluše, Vondrová Hana

 

Příjmení a jméno dítěte
Bant Ondřej
Blaha Matyáš
Bureš Dominik
Bůžková Anežka
Cimmer Martin
Dinh Anh Khoa Martin
Dvořáková Kristýna
Fendrich Maxmilián
Grygar Vojtěch
Hakenová Alena
Hanko Martin
Hanzlíková Adriana
Kokeš Ondřej
Kvapilová Eliška
Lolková Šárka
Luu Giakhánh
Maslová Vanessa
Ngoc Anh Phung
Nosová Šárka
Rafajová Anežka
Raputová Karolína
Skřičková Sabina
Šebelová Dominika
Šenekl Richard
Troubilová Beata
Tue Nhi Nguyen
Vích David
Zemánková Kateřina

Třída:                   MEDVÍDCI

Třídní učitelé:      Mgr. Michaela Nežerková, Ing. Denisa Růžičková,

                                   Bc. Petra Nožičková – asistent pedagoga

 

 

Příjmení a jméno dítěte

 

Bičan Tomáš
Brabencová Kristýna
Fellmayer Jakub
Francálek Václav
Fruhwirtová Ela
Jaroščáková Sofie Anna
Knotek Jan
Kříček Viktor
Malíková Terezie
Maňas Jakub
Mauer Daniel
Metelková Eliška
Mudráková Veronika
Nemochovská Vendula
Nguyen Ngoc Quynh Chi
Otepková Eliška
Pěničková Soňa
Pešlová Viktorie
Petřík David
Suchanová Terezie
Továrek Jan
Třešková Anežka
Vavrdová Eliška
Wiesmannová Silvie
Zmund Lukáš
Žák Lukáš
Židla Kristián

Třída:                             KRTEČCI

Třídní učitelé:                Gréta Klimková, Ing. Tereza Treu, Ph. D.

                                                

 

Příjmení a jméno dítěte

 

Adamec Jakub
Bartíková Isabela
Blahůšek Nikolas
Dang Xuang Hung
Dobčák Marek
Doleželová Olga
Foučková Anna
Fryčová Nikol
Míčová Nela
Hnilicová Barbora
Karmazínová Karolína
Knoblichová Karolína
Krytinářová Eliška
Křičková Valentýna
Kupka Alex
Matýšková Karolína
Nimrichter Kristýna
Nováková Klára
Ostrovský David
Popovič Matěj
Růžičková Veronika
Sedlák Patrik
Setínková Karla
Škaroupková Klára
Šmajstrlová Nela
Vaněk Patrik
Vašíčková Klára
Žáková Daniela

Třída:                   MYŠIČKY

Třídní učitelé:      Bc. Olga Keberlová, Radmila Odehnalová

                                   Hana Hrdá – asistent pedagoga

 

Příjmení a jméno dítěte

 

Baláš Miroslav
Cacková Zuzana
Cenek Štěpán
Ertlová Veronika
Fruhwirt František
Halili Dominik
Holubová Julie
Knotek Matěj
Langer Vladimír
Metelka Lukáš
Odehnal Dominik
Skolek Richard
Svoboda Tomáš
Šustková Klára
Tazberiková Nela
Thu Huyen Le
Tokárová Zuzana
Vačkář Bohumil
Valehrach Martin
Víchová Martina
Vodičková Sabrina
Vozafová Mia
Wiesmannová Julie
Zdražilová Adriana
Žák Adam
Ždánská Terezie
Židlová Klaudie
Žličař Dominik

 

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozdělení tříd 2017/2018