Upozornění

Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 25. 2. 2021 do odvolání. Dokument ke stáhnutí zde.

Část třídy – Klokánci – budova JM5 – dokument ke stáhnutí zde.

Vážení rodiče,
z důvodu zhoršené epidemiologické situace se nebudou během měsíce února konat v naší MŠ žádné školní akce ani probíhat zájmové kroužky pro děti.

Děkujeme za pochopení.

Nejnovější příspěvky

Uzavření třídy Krtečci

Uzavření třídy Krtečci – budova JM3 z důvodu karantény – dokument ke stáhnut zde.
Více informací

Školní vzdělávací program a školní řád

Více informací

Provoz školy vzhledem ke COVID-19

Hygienická pravidla Příchod do mateřské školy Po příchodu do budovy mateřské školy si budou děti a všichni zaměstnanci po dobu 20-30 vteřin mýt ruce, a to za použití teplé vody a mýdla. Druhou možností je použití dezinfekčního gelu. Rodiče budou využívat dávkovače dezinfekčního roztoku, umístěného bezprostředně u vchodu do mateřské ...
Více informací

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁN

„ŠKOLNÉ“ SE HRADÍ POUZE BANKOVNÍM PŘEVODEM – FORMA TRVALÉHO BANKOVNÍHO PŘÍKAZU ČÍSLO ÚČTU: 120438621/0100 ČÁSTKA: 450,- Kč/ měsíčně VARIABILNÍ SYMBOL: 10100XXX NA DOBU ŠKOLNÍHO ROKU: září – červen PŘEVOD Z VAŠEHO ÚČTU: 3. den v konkrétním měsíci. (3. 9. na září, 3. 10. na říjen – 3. 6. na červen) ...
Více informací

Projekt MMB EU 2020

Naše Mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 5 je v tomto školním roce zapojena do projektu statutárního města Brna: „Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně“, registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630. Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání.

Projekt MMB MAP II

Naše Mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 5 je v tomto školním roce zapojena do projektu statutárního města Brna: „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II“ (MAP Brno II), registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817. Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání.

Projekt MMB OP VVV

Naše Mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 5 je v tomto školním roce zapojena do projektu statutárního města Brna „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“ CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244. Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání.

Projekt EU OP VVV

číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017647

Od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2022 naše mateřská škola realizuje projekt, jehož cílem je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Fotogalerie

  • © 2018 All rights reserved.