PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 Vydávání přihlášek do mateřské školy probíhá od 18. dubna do 14. května 2017.

Veškeré informace k přijímacímu řízení naleznete na www.zapisdoms.brno.cz

Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte.

Pokud si přihlášku vytisknete sami, nemusíte v této fázi přijímacího řízení mateřskou školu kontaktovat.

Další informace na telefonním čísle

736/766 606

Rubriky: Aktuality, Nástěnka | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně


Projekt č.      02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Informace pro rodiče k povinnému předškolního vzdělávání od 1. 9. 2017

 • Dítě má právo na zajištění místa ve spádové mateřské škole (MŠ) podle místa trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce dítěte nezvolí jinou MŠ nebo jinou formu vzdělávání.
 • Povinné předškolní vzdělávání probíhá v pracovních dnech. Rozsah stanovuje prováděcí předpis MŠ.
 • Povinnost docházet do MŠ není stanovena pro období školních prázdnin na základních a středních školách, děti však mají právo vzdělávat se i v tomto období.
 • Podmínky uvolňování a omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání stanoví školní řád MŠ.
 • Ředitel MŠ je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.
 • Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy ředitele MŠ.
 • Zákonný zástupce dítěte může v odůvodněných případech zvolit jinou formu povinného předškolního vzdělávání:
 • Individuální vzdělávání dítěte bez pravidelné denní docházky do MŠ.
 • Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a školského zákona.
 • Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.
 • Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání. Výdaje individuálního vzdělávání hradí zákonný zástupce s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek.
 • Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
 • V průběhu školního roku lze zahájit individuální vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání doručeno řediteli MŠ.
 • Ředitel MŠ zákonnému zástupci doporučí oblasti, v nichž se má dítě individuálně vzdělávat.
 • MŠ ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech, případně doporučí další postup při vzdělávání. Způsob a termíny ověření stanoví školní řád MŠ.
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítě u ověření. Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítě u ověření ani v náhradním termínu, ředitel MŠ ukončí individuální vzdělávání ve správním řízení. Po ukončení individuálního vzdělávání z výše uvedeného důvodu nelze již dítě opětovně individuálně vzdělávat. Odvolání proti rozhodnutí ředitele MŠ nemá odkladný účinek.
 • Zákonný zástupce dítěte spáchá přestupek (pokuta 5 000 Kč), pokud:
 • Nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce.
 • Nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.
 • Zanedbá péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte.
Rubriky: Aktuality, Nástěnka | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Přihlášky na rok 2016/2017

31Vydávání přihlášek pro následující školní rok 2017/2018 proběhne od 18. dubna do 14. května 2017 v elektronickém systému na webové této adrese.

Sběr přihlášek následuje dne 15. a 16. května tohoto roku v ředitelně školy v době od 10,00 do 12,00 a od 13,00 do 16,00 hodin.

Po celou výše uvedenou dobu mohou rodiče monitorovat přijímací řízení jejich dětí na výše uvedené internetové adrese.

Rubriky: Aktuality, Nástěnka | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přihlášky na rok 2016/2017

Kalendář akcí duben

Datum Akce
 3.4.  Angličtina MŠ JM 3 14.45 – 15.30   Myšičky  
3.4. ,,MODRÉ DÍLNIČKY“ v 16.00 Myšičky
4.4. Angličtina MŠ JM 5 14.45 – 15.30  Delfínci  
5.4. MÍČE (žlutá budova )  15.00-15.45
5.4. TANEČKY (oranžová budova)  15.45 – 16.30 v Myšičkách
6.4. Tvoření ve Fantošce v 10.30 Myšičky
6.4. SPORTÍK (oranžová budova) 15.00 – 15.45  
7.4. Tvoření ve Fantošce v 9.00 Medvídci
7.4. Tvoření ve Fantošce v 10.30 Kuřátka
10.4. KERAMIKA I. skupina   14.45-15.45 (děti z MŠ JM 3)
10.4. Angličtina MŠ JM 3 15.45 – 16.30   Myšičky  
11.4. KERAMIKA II. skupina   14.45-15.45 (děti z MŠ JM 3)
11.4. Angličtina MŠ JM 5 15.45 – 16.30  Delfínci   
12.4. KERAMIKA III. skupina  14.45 – 15.45 (děti z MŠ JM 5) 
12.4. TANEČKY (žlutá budova)  15.00 – 15.45 v Kuřátkách
   13.4. Velikonoční prázdniny – provoz omezen
18.4. Angličtina MŠ JM 5 14.45 – 15.30  Delfínci 
18.4. Jezírko Soběšice ,,Vodník Jezerníček čaruje“ v 9.00

Klokánci + Krtečci  podrobné  informace na nástěnce ve třídě

18.4. Návštěva knihovny Delfínci v 10.00
19.4. Přednáška s profesionálním hasičem v 10.15 JM 5
19.4. MÍČE (žlutá budova )  15.00-15.45
19.4. TANEČKY (oranžová budova)  15.45 – 16.30 v Myšičkách
20.4. SPORTÍK (oranžová budova) 15.00 15.45
21.4. ,,HŘBITOV ODPADKŮ“ park Špilberk v 9.00- Myšičky, podrobné informace budou na nástěnce ve třídě
24.4. KERAMIKA I. skupina   14.45-15.45 (děti z MŠ JM 3)
24.4. Angličtina MŠ JM 3 15.45 – 16.30   Myšičky  
25.4. ,,ČARODĚJNICKÝ REJ“ od 10.00 MŠ JM 5 a JM 3
25.4. KERAMIKA II. skupina   14.45-15.45 (děti z MŠ JM 3)
25.4. Angličtina MŠ JM 5 15.45 – 16.30  Delfínci  
26.4.  ,,HŘBITOV ODPADKŮ“ park Špilberk v 9.00 Klokánci + Krtečci, podrobné informace budou na nástěnce ve třídě
26.4. KERAMIKA III. skupina  14.45 – 15.45 (děti z MŠ JM 5)
26.4.

27.4.

TANEČKY (žlutá budova)  15.00 – 15.45 v Kuřátkách

1. lekce plavání – podrobné informace na nástěnkách v MŠ

27.4. SPORTÍK (žlutá budova) 15.00 – 15.45
27.4. KERAMIKA IV. skupina  14.45 – 15.45 (děti z MŠ JM 5) 
28.4. ,,HŘBITOV ODPADKŮ“ park Špilberk v 9.00 – Delfínci,podrobné informace budou na nástěnce ve třídě
Rubriky: Aktuality, Kalendář akcí, Nástěnka | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kalendář akcí duben

Jídelníček na měsíc duben

Zde si můžete stáhnout jídelníček na měsíc duben 🙂

 

Rubriky: Aktuality, Nástěnka | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jídelníček na měsíc duben

Nové fotografie na rajčeti

Vážení rodiče,

na serveru rajče.cz (odkaz zde) jsou nahrány nové fotogarfie. Váš Admin

Rubriky: Aktuality, Nástěnka | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nové fotografie na rajčeti

Plakátek – Den otevřených dveří

Rubriky: Aktuality, Nástěnka | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Plakátek – Den otevřených dveří

Mrkvová a cibulová kuchařka

Kuchařku si můžete stáhnout zde

Rubriky: Aktuality, Nástěnka | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mrkvová a cibulová kuchařka

Rozdělení tříd 2016/2017

 

Třída:                  BROUČCI

Třídní učitelé:     Renata Juránková, Gréta Klimková

 

  Příjmení a jméno
1. Babych Uliana
2. Blaha Matyáš
3. Brzobohatý Michal
4. Bureš Dominik
5. Bůžková Anežka
6. Cimmer Martin
7. Dinh Vu Hoang My
8. Doležal Tobias
9. Gajdová Alena
10. Grygar Vojtěch
11. Hrochová Adéla
12. Jiříkovská Lilien
13. Korbička Martin
14. Kvapilová Eliška
15. Luu Giakhánh
16. Maslová Vanessa
17. Mašín Matyáš
18. Raputová Karolína
19. Sekanina Daniel
20. Skřičková Sabina
21. Šebelová Dominika
22. Šenekl Richard
23. Trávníčková Tereza
24. Troubilová Beata
25. Třísková Ema
26. Urbánek Jaromír
27. Vítek Filip
28. Zemánková Kateřina

 

 

 

Třída:                  DELFÍNI

Třídní učitelé:     Musílková Miluše, Hrazdirová Marcela

 

  Příjmení a jméno
1. Babišová Nela
2. Dolanský Dominik
3. Džundová Helena
4. Feld Tobias
5. Grabec Jan
6. Hájková Sofie
7. Háková Nelly Sofie
8. Hanzlíková Adriana
9. Havlišová Aneta
10. Havlišová Klára
11. Kočí František
12. Konečná Ella
13. Kuba Samuel
14. Kuchta Radim
15. Lengsfeld Matěj
16. Luňáčková Tereza
17. Matyáš Filip
18. Nosová Karolína
19. Noveská Adéla
20. Ondřík Filip
21. Ostřížek Václav
22. Rejzek Josef
23. Rejzková Anna
24. Rejzková Eva
25. Stefanov Svetlin Slaveev
26. Steklá Valerie
27. Trávníčková Zuzana
28. Zapletal Filip

 

 

Třída:                  KLOKÁNCI

Třídní učitelé:     Zdena Raitmajerová, Veronika Plevová

                                  Lenka Gajdová – asistent pedagoga

 

  Příjmení a jméno
1. Árvay Timothy
2. Árvayová Amélie
3. Dinh Cong Dat
4. Gajdová Kateřina
5. Grilj Nicholas
6. Hakenová Alena
7. Hammerová Helena
8. Heneš Tobiáš
9. Holánová Nina
10. Jiříkovská Kristína
11. Kočí Karolína
12. Kolenchis Artemij
13. Kosmáková Pavlína
14. Krejčí Tadeáš
15. Kroupová Viktorie
16. Lang Martin
17. Minarovičová Ema
18. Pham Minh Anh
19. Poláčková Ester
20. Sklenár Jiří
21. Šupa Oliver
22. Těšlíková Johana
23. Thuy Huong Dang
24. Tran Linh Dan
25. Vu Tuong Vy/Verunka
26. Vybíhal Matyáš
27. Zábranský Jaroslav
28. Žouželová Leona

 

 

Třída:                           KRTEČCI

Třídní učitelé:               Michaela Rychlíková, Dagmar Remešová

                                            Petra Nožičková – asistent pedagoga

 

  Příjmení a jméno
1. Andrašší Mattias
2. Augste Agáta
3. Blahůšek Nikolas
4. Hnilicová Barbora
5. Knoblichová Karolína
6. Křičková Valentýna
7. Miketová Helena
8. Mudráková Zuzana
9. Nechvátalová Julie
10. Netrefa Erik
11. Nguyen Anh Tri
12. Nováková Klára
13. Pijáčková Anna
14. Samia Michal
15. Sedláček Jan
16. Sedlák Patrik
17. Setínková Karla
18. Skolek Richard
19. Střelec David
20. Šmajstrlová Nela
21. Šustková Klára
22. Tran Phuong Linh
23. Vaněk Patrik
24. Voldřichová Hana
25. Vozafová Mia
26. Zdražil Martin
27. Zdražilová Adriana
28. Zelinka Miroslav

 

 

 

Třída:                  KUŘÁTKA

Třídní učitelé:     Barbara Kvačková, Ing. Jana Balášová

                                  Marika Hrazdirová – asistent pedagoga

                  

  Příjmení a jméno
1. Bant Ondřej
2. Bočková Eliška
3. Brunclíková Eliška Jana
4. Bugner  Lukáš
5. Džundová Katarína
6. Fendrich Maxmilián
7. Hanko Martin
8. Keberlová Luisa
9. Klimeš Adam
10. Kokeš Ondřej
11. Kubíčková Julie
12. Kučerňáková Tereza
13. Lapčíková Lillien
14. Laušová Tereza
15. Lolková Šárka
16. Medina Ester
17. Nevídal Filip
18. Nosová Šárka
19. Rafajová Anežka
20. Šabatová Julie
21. Švejda Adam
22. Treu Matyáš
23. Vích David
24. Žďárská Nikol
25. Žižka Petr

 

 

 

Třída:                  MEDVÍDCI

Třídní učitelé:     Mgr. Michaela Nežerková, Mgr. Andrea Fabíková

                                  Ludmila Bartíková – asistent pedagoga

 

  Příjmení a jméno
1. Bičan Tomáš
2. Cacková Zuzana
3. Cenek Štěpán
4. Fellmayer Jakub
5. Fruhwirt František
6. Halili Dominik
7. Holubová Julie
8. Jaroščáková Sofie Anna
9. Knotek Matěj
10. Langar David
11. Langer Vladimír
12. Le Vanessa
13. Malíková Terezie
14. Metelka Lukáš
15. Mináriková Natálie
16 Nemochovská Vendula
17. Odehnal Dominik
18. Pešlová Viktorie
19. Petřík David
20. Vačkář Bohumil
21. Valehrach Martin
22. Vašíčková Klára
23. Vavrdová Eliška
24. Víchová Martina
25. Vodičková Sabrina
26. Žák Lukáš
27. Ždánská Terezie
28. Židlová Klaudie

 

 

 

Třída:                  MYŠIČKY

Třídní učitelé:     Bc. Olga Keberlová, Radmila Odehnalová

 

  Příjmení a jméno
1. Adam Vít
2. Augste Anita
3. Baláš Miroslav
4. Bartošová Klára
5. Dinh Anh Khoa Martin
6. Elisová Tereza
7. Ertlová Veronika
8. Francálek Vojtěch
9. Fujcik David
10. Havránková Zuzana
11. Hnilicová Viktorie
12. Kaleta František
13. Kralčáková Emma
14. Křipač Tomáš
15. Křižka David
16. Lhota Max
17. Malík Vojtěch
18. Maňas Jan
19. Matušková Kateřina
20. Nekache Lukman
21. Nguyen Duc Kien – Kevin
22. Novák Josef
23. Skotáková Simona
24. Suchanová Natálie
25. Svoboda Tomáš
26. Tesařík Adam
27. Wiesmannová Julie
28. Žák Adam
Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozdělení tříd 2016/2017

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2016/2017

takto:


CELODENNÍ DOCHÁZKA DÍTĚTE
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KČ 500,-

 

V Brně dne 30. 6. 2016
Ing. Jana Balášová

ředitelka školy

Rubriky: Aktuality, Nástěnka | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ