Jídelníček na měsíc červen

Zde si můžete stáhnout jídelníček na měsíc červen 🙂

alergeny

Rubriky: Aktuality, Nástěnka | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jídelníček na měsíc červen

Upozornění pro rodiče dětí ze Základní a mateřské školy, Jihomoravské nám. 2 a Základní a mateřské školy, Přemyslovo nám. 1:

Prázdninový provoz bude zajištěn v době od 21. srpna do 1. září 2017.

 Termín pro přijetí dětí na dobu letních prázdnin do naší mateřské školy je 12-16. června 2017

 S sebou nutno přinést:

 • vlastní žádost o přijetí k výchově a vzdělávání /vzor na zde/
 • kopii evidenční listu z vaší MŠ
 • kopii zmocnění

 

Platba za výchovu a vzdělávání je Kč 250,-.

Školné se hradí na celou dobu provozu a při nepřítomnosti se nevrací.

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Upozornění pro rodiče dětí ze Základní a mateřské školy, Jihomoravské nám. 2 a Základní a mateřské školy, Přemyslovo nám. 1:

Letní prázdniny

Upozornění pro rodiče dětí z Mateřské školy Brno,  Jihomoravské náměstí 5/3:


Vyzvědněte si, prosím, přihlášky pro přijetí dětí v době letních prázdnin do Základní a mateřské školy, Jihomoravské nám. 2 ve vaší třídě – máme je k dispozici.

Prázdninový provoz v Mateřské škole, Jihomoravské nám. 4 bude probíhat ve dnech  3. – 14. července tohoto roku

Rubriky: Aktuality, Nástěnka | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Letní prázdniny

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně


Projekt č.      02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Informace pro rodiče k povinnému předškolního vzdělávání od 1. 9. 2017

 • Dítě má právo na zajištění místa ve spádové mateřské škole (MŠ) podle místa trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce dítěte nezvolí jinou MŠ nebo jinou formu vzdělávání.
 • Povinné předškolní vzdělávání probíhá v pracovních dnech. Rozsah stanovuje prováděcí předpis MŠ.
 • Povinnost docházet do MŠ není stanovena pro období školních prázdnin na základních a středních školách, děti však mají právo vzdělávat se i v tomto období.
 • Podmínky uvolňování a omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání stanoví školní řád MŠ.
 • Ředitel MŠ je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.
 • Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy ředitele MŠ.
 • Zákonný zástupce dítěte může v odůvodněných případech zvolit jinou formu povinného předškolního vzdělávání:
 • Individuální vzdělávání dítěte bez pravidelné denní docházky do MŠ.
 • Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a školského zákona.
 • Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.
 • Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání. Výdaje individuálního vzdělávání hradí zákonný zástupce s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek.
 • Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
 • V průběhu školního roku lze zahájit individuální vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání doručeno řediteli MŠ.
 • Ředitel MŠ zákonnému zástupci doporučí oblasti, v nichž se má dítě individuálně vzdělávat.
 • MŠ ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech, případně doporučí další postup při vzdělávání. Způsob a termíny ověření stanoví školní řád MŠ.
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítě u ověření. Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítě u ověření ani v náhradním termínu, ředitel MŠ ukončí individuální vzdělávání ve správním řízení. Po ukončení individuálního vzdělávání z výše uvedeného důvodu nelze již dítě opětovně individuálně vzdělávat. Odvolání proti rozhodnutí ředitele MŠ nemá odkladný účinek.
 • Zákonný zástupce dítěte spáchá přestupek (pokuta 5 000 Kč), pokud:
 • Nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce.
 • Nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.
 • Zanedbá péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte.
Rubriky: Aktuality, Nástěnka | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Kalendář akcí květen

 

Datum Akce
2.5. Tvoření ve Fantošce v 9.00 Delfínci
2.5. Tvoření ve Fantošce v 10.30 Krtečci
2.5 Schůzka s rodiči –třídenní pobyt v Ekocentru Trkmanka, v 16.00- Myšičky, Delfínci
2.5.  Angličtina MŠ JM 5 14.45 – 15.30  Delfínci  
3.5. Hudební představení- netradiční hudební nástroje pouze pro předškoláky JM 3 v 9.00, JM 5 v 10.00
3.5. Tvoření ve Fantošce v 9.00 Klokánci
3.5. Tvoření ve Fantošce v 10.30 Broučci
3.5. MÍČE (žlutá budova )  15.00-15.45
3.5. TANEČKY (oranžová budova)  15.45 – 16.30 v Myšičkách
3.5. ,,VYSTOUPENÍ PRO SENIORY“ – Myšičky v 16.30 Přemyslovo nám. – radnice
4.5. SPORTÍK (oranžová budova) 15.00 – 15.45  
4.5. 2. lekce plavání – odchod z MŠ v 9.10
9.5. FOTOGRAFOVÁNÍ – PHOTODIENST JM 5 – v 8.00
9.5. Besídka ke ,,Dni matek“ – Kuřátka v 16.00
9.5. Besídka ke ,,Dni matek“ – Klokánci v 16.00
9.5. Besídka ke ,,Dni matek“ – Krtečci v 16.00
9.5. KERAMIKA II. skupina   14.45-15.45 (děti z MŠ JM 3)
9.5. Angličtina MŠ JM 5 15.45 – 16.30  Delfínci   
10.5. Přednáška s profesionálním hasičem 10.15 JM 3
10.5. KERAMIKA III. skupina  14.45 – 15.45 (děti z MŠ JM 5) 
10.5. TANEČKY (žlutá budova)  15.00 – 15.45 v Kuřátkách
10.5. Besídka ke ,,Dni matek“ – Delfínci v 16.00
10.5. Besídka ke ,,Dni matek“ – Medvídci v 16.00
10.5. Besídka ke ,,Dni matek“ – Broučci v 15.45
11.5. Besídka ke ,,Dni matek“ – Myšičky v 16.00
11.5. 3. lekce plavání – odchod z MŠ v 9.10
11.5. SPORTÍK (žlutá budova) 15.00 – 15.45
11.5. KERAMIKA IV. skupina  14.45 – 15.45 (děti z MŠ JM 5) 
15.5. FOTOGRAFOVÁNÍ – PHOTODIENST JM 3 – v 8.00
15.5. Angličtina MŠ JM 3 14.45 – 15.30  Myšičky
15.5. Schůzka s rodiči –třídenní pobyt v Ekocentru Trkmanka, Klokánci + Krtečci – společně ve třídě Klokánků v 16.00
16.5.  ,,Pohádky z ledničky“ v 9.00 JM 5, v 10.30 JM 3
16.5. Angličtina MŠ JM 5 14.45 – 15.30  Delfínci 
17.5. ,,SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA“ od 9.00 na školním hřišti
17.5. MÍČE (žlutá budova )  15.00-15.45
17.5. TANEČKY (oranžová budova)  15.45 – 16.30 v Myšičkách
18.5. 4. lekce plavání – odchod z MŠ v 9.10
18.5. SPORTÍK (oranžová budova) 15.00 15.
22.5. KERAMIKA I. skupina   14.45-15.45 (děti z MŠ JM 3)
22.5. Angličtina MŠ JM 3 15.45 – 16.30   Myšičky  
22.5 – 24.5.  TŘÍDENNÍ POBYT V EKOCENTRU TRKMANKA – DELFÍNCI
23.5. KERAMIKA II. skupina   14.45-15.45 (děti z MŠ JM 3)
24.5. KERAMIKA III. skupina  14.45 – 15.45 (děti z MŠ JM 5)
24.5. TANEČKY (žlutá budova)  15.00 – 15.45 v Kuřátkách
24.5 – 26.5.  TŘÍDENNÍ POBYT V EKOCENTRU TRKMANKA – MYŠIČKY
25.5. 5. lekce plavání – odchod z MŠ v 9.10
25.5. ,,Dědečkův dvoreček“ – Klokánci, podrobné informace na nástěnce ve třídě
25.5. SPORTÍK (žlutá budova) 15.00 – 15.45
25.5. KERAMIKA IV. skupina  14.45 – 15.45 (děti z MŠ JM 5) 
29.5 – 31.5.  TŘÍDENNÍ POBYT V EKOCENTRU TRKMANKA  KLOKÁNCI+ KRTEČCI
29.5. Angličtina MŠ JM 3 14.45 – 15.30  Myšičky
30.5.  Angličtina MŠ JM 5 14.45 – 15.30  Delfínci 
31.5. MÍČE (žlutá budova )  15.00-15.45
31.5. TANEČKY (oranžová budova)  15.45 –
Rubriky: Aktuality, Kalendář akcí, Nástěnka | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kalendář akcí květen

Jídelníček na měsíc květen

zde si můžete stáhnout jídelníček na měsíc květen 🙂

alergeny

Rubriky: Aktuality, Nástěnka | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jídelníček na měsíc květen

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 Vydávání přihlášek do mateřské školy probíhá od 18. dubna do 14. května 2017.

Veškeré informace k přijímacímu řízení naleznete na www.zapisdoms.brno.cz

Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte.

Pokud si přihlášku vytisknete sami, nemusíte v této fázi přijímacího řízení mateřskou školu kontaktovat.

Další informace na telefonním čísle

736/766 606

Rubriky: Aktuality, Nástěnka | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Přihlášky na rok 2016/2017

31Vydávání přihlášek pro následující školní rok 2017/2018 proběhne od 18. dubna do 14. května 2017 v elektronickém systému na webové této adrese.

Sběr přihlášek následuje dne 15. a 16. května tohoto roku v ředitelně školy v době od 10,00 do 12,00 a od 13,00 do 16,00 hodin.

Po celou výše uvedenou dobu mohou rodiče monitorovat přijímací řízení jejich dětí na výše uvedené internetové adrese.

Rubriky: Aktuality, Nástěnka | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přihlášky na rok 2016/2017

Nové fotografie na rajčeti

Vážení rodiče,

na serveru rajče.cz (odkaz zde) jsou nahrány nové fotogarfie. Váš Admin

Rubriky: Aktuality, Nástěnka | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nové fotografie na rajčeti

Plakátek – Den otevřených dveří

Rubriky: Aktuality, Nástěnka | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Plakátek – Den otevřených dveří