Nejnovější příspěvky

Zahradní slavnost 2021

Ve čtvrtek 9. 9. 2021 jsme v dopoledních hodinách slavnostně otevřeli naši zrekonstruovanou školní zahradu. Zahradní slavnosti se zúčastnili děti a pedagogický sbor z obou budov MŠ i zástupci z radnice. Pro děti bylo nachystáno 6 stanovišť s tematickými pohybovými úkoly. Za jejich splnění dostali děti drobnou odměnu. Fotogalerie zde.
Více informací

Zápisy do mateřských škol

Nástup dítěte do mateřské nebo základní školy je důležitým životním zlomem v životě dítěte i rodiče Během našeho života jsou události, na které vzpomínáme celý život, nástup dětí do mateřských nebo základních škol bezpochyby patří k nim. Většina z nás si patrně nepamatuje na okamžik, když nastoupila do mateřské školy, ...
Více informací

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vydávání přihlášek do mateřské školy probíhá od 1. do 30. dubna 2021. Veškeré informace k přijímacímu řízení naleznete na www.zapisdoms.brno.cz Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte. Pokud si přihlášku vytisknete sami, nemusíte v této fázi přijímacího řízení mateřskou školu kontaktovat. Další informace na telefonním čísle ...
Více informací

Prázdninový provoz

Mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 5 bude otevřena v omezeném provozu od 16. srpna do 27. srpna 2021 Přihlášky do mateřské školy na prázdninový provoz jsou ke stažení na zde. Zájemci o přijetí na prázdninový provoz se musí dostavit do MŠ s: vyplněnou přihláškou vyplněným zmocněním k vyzvedávání dítěte kopií ...
Více informací

Nejnovější aktuality

1.12.ESS 4. lekce Myšičky v 16.00
2.12.Taneční a pohybový kroužek MŠ JM 3 15.00 - 15.45
6.12.Angličtina MŠ JM 3 15.40 – 16.25 Myšičky
7.12.Technický kroužek JM 3 (oranžová budova) 15.40 - 16.25
8.12.ESS 5. lekce Myšičky v 16.00
9.12.Taneční a pohybový kroužek MŠ JM 5 14.45 - 15.30
13.12.Angličtina MŠ JM 3 15.40 – 16.25 Myšičky
14.12.Technický kroužek JM 5 (žlutá budova) 15.40- 16.25
16.12.Taneční a pohybový kroužek MŠ JM 3 15.00 - 15.45
21.12.Technický kroužek JM 3 (oranžová budova) 15.40 - 16.25
22.12.Angličtina MŠ JM 5 14.45 – 15.30 Delfínci
1.12.Angličtina MŠ JM 5 15.40 – 16.25 Delfínci
3.12.,,HANÁCKÝ BETLÉMEK“ + nadílka v 9.00 JM3, v 10.30 JM5
6.12.ESS 4. lekce Delfínci v 16.00
7.12.ESS 2. lekce Klokánci v 16.00
8.12.Angličtina MŠ JM 5 14.45 – 15.30 Delfínci
9.12.Sportík MŠ JM 5 15.40 – 16.25
13.12.,,Vánoce očima dětí“ Lipka na 9.00 - pouze Delfínci, podrobnosti na nástěnce ve třídě
15.12.Angličtina MŠ JM 5 15.40 – 16.25 Delfínci
20.12.Angličtina MŠ JM 3 15.40 – 16.25 Myšičky
21.12.ESS 3. lekce Klokánci v 16.00
OD 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 MŠ UZAVŘENA VÁNOČNÍ PRÁZDNINY – PROVOZ ZAHÁJEN 3. 1. 2022

Projekt MMB EU 2020

Naše Mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 5 je v tomto školním roce zapojena do projektu statutárního města Brna: „Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně“, registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630. Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání.

Projekt MMB MAP II

Naše Mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 5 je v tomto školním roce zapojena do projektu statutárního města Brna: „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II“ (MAP Brno II), registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817. Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání.

Projekt MMB OP VVV

Naše Mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 5 je v tomto školním roce zapojena do projektu statutárního města Brna „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“ CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244. Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání.

Projekt EU OP VVV

číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017647

Od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2022 naše mateřská škola realizuje projekt, jehož cílem je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Fotogalerie

  • © 2018 All rights reserved.