Hraj si a uč se s námi!

Nejšťastnější je svět, ve kterém vyrůstají šťastné děti.

Více o nás

POZOR! - Znovuotevření!

Znovuotevření naší mateřské školy od 25. května 2020. Podmínky k nástupu dítěte do mateřské školy ke stáhnutí a podepsání zde.

Vážení rodiče,

Provoz mateřské školy v době od 1. do 15. července je zajištěn v obou budovách školy od 7,00 hodin do 16,00 hodin.

Nejnovější příspěvky

Školní vzdělávací program a školní řád

Více informací

Provoz školy vzhledem ke COVID-19

Hygienická pravidla Příchod do mateřské školy Po příchodu do budovy mateřské školy si budou děti a všichni zaměstnanci po dobu 20-30 vteřin mýt ruce, a to za použití teplé vody a mýdla. Druhou možností je použití dezinfekčního gelu. Rodiče budou využívat dávkovače dezinfekčního roztoku, umístěného bezprostředně u vchodu do mateřské ...
Více informací

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁN

„ŠKOLNÉ“ SE HRADÍ POUZE BANKOVNÍM PŘEVODEM – FORMA TRVALÉHO BANKOVNÍHO PŘÍKAZU ČÍSLO ÚČTU: 120438621/0100 ČÁSTKA: 450,- Kč/ měsíčně VARIABILNÍ SYMBOL: 10100XXX NA DOBU ŠKOLNÍHO ROKU: září – červen PŘEVOD Z VAŠEHO ÚČTU: 3. den v konkrétním měsíci. (3. 9. na září, 3. 10. na říjen – 3. 6. na červen) ...
Více informací

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 46/2019 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a Vyhlášky č. 280/2016 o předškolním vzdělávání §6, odst. 1, 2, 3 ve znění pozdějších předpisů
Více informací

Nejnovější aktuality

7.9.Třídní schůzka v 16.00 Delfínci
7.9.Třídní schůzka v 16.00 Klokánci
8.9.Třídní schůzka v 16.00 Medvídci
9.9.Třídní schůzka v 16.00 Myšičky
22.9.,,Kouzelník – kamarádi z klobouku“ JM 3 v 9.15, JM 5 v 10:15
7.9.Třídní schůzka v 16.00 Krtečci
8.9.Třídní schůzka v 16.00 KlokánciTřídní schůzka v 16.00 Kuřátka
8.9.Třídní schůzka v 16.00 Broučci
16.9.,,Piráti s papouškem“ JM 5 v 9.00, JM 3 10.15

Projekt MMB MAP II

Naše Mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 5 je v tomto školním roce zapojena do projektu statutárního města Brna: „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II“ (MAP Brno II), registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817. Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání.

Projekt MMB OP VVV

Naše Mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 5 je v tomto školním roce zapojena do projektu statutárního města Brna „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“ CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244. Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání.

Projekt EU OP VVV

číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017647

Od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2022 naše mateřská škola realizuje projekt, jehož cílem je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Fotogalerie

  • © 2018 All rights reserved.